Ускоряват делата срещу длъжниците

Ускоряване на делата срещу длъжниците, предвиждат промени в Гражданско процесуалния кодекс (ГПК), които са пуснати за обществено обсъждане от Министерство на правосъдието.

Всички заявления за издаване на заповеди за принудително изпълнение ще се подават до съда онлайн, предвиждат промените.

Изключение от това правило е предвидено само за хората, които не са търговци или не са представлявани от адвокат – те ще могат да подават заявления на хартия в съда.

Възможността за онлайн подаване на документи ще улесни работата на колекторските фирми, които събират много вземания в малки размери за просрочени битови сметки или вноски по кредити.

Друга съществена промяна предвижда всички районни съдилища в страната да разглеждат заявленията за издаване на заповед за изпълнение срещу длъжниците.

Заявленията ще може да бъдат подавани в произволен районен съд, а след това автоматично случаите ще бъдат разпределяни между съдилищата, така че да бъдат равномерно натоварени в работата си.

В момента съдилищата са натоварени различно и затова отнема различно време издаването на изпълнителен лист срещу длъжник.

Според данни на Висшия съдебен съвет (ВСС) през 2020 г. в районните съдилища в областните центрове постъпилите заявления за издаване на изпълнителен лист са общо 105 699, което е 57% от всички граждански дела в тези съдилища.

За същата година в районните съдилища извън областните центрове постъпилите заповедни дела са общо 47 153 и съставляват 60% от гражданските дела.

Действителната натовареност на съдиите от Софийски районен съд (СРС) е била 66,2 дела за разглеждане месечно на един съдия, в Районен съд – Велико Търново – 32,09 дела, а в Районен съд – Перник – 61,38 дела.

Разликите в натовареността на отделните съдилища водят до големи разлики в сроковете за издаване на изпълнителен лист.

В малък районен съд заповедите за изпълнение се издават в рамките на законоустановения тридневен срок, в районен съд в областен град – за около седмица, а в София този срок може да е неколкократно по-дълъг.

Изпълнителните листове ще се издават от съда само в електронна форма, предвиждат промените.

Гражданите обаче ще могат да подават възражение срещу издадена заповед за изпълнение и в писмена форма, във всеки районен съд.

- реклама -