Банковата система

Управителят на БНБ: Банковата система на страната е стабилна

Банковата система на страната е стабилна, а родните банки не се нуждаят от публична подкрепа с ресурси, финансирани от държавния бюджет.

Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев в свое изявление по повод приключването на прегледа на качеството на активите и стрес теста на банките в България.

Днес Управителният съвет на БНБ прие резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес теста на банките в България. Те бяха обобщени от международната консултантска компания Делойт.

Димитър Радев- управител на БНБ
Димитър Радев- управител на БНБ

Стрес тестовете- независима оценка на банковата система у нас

Основната цел на прегледа беше да се даде задълбочена и независима оценка на банките и банковата система като цяло.

Това беше безпрецедентна по своите мащаби инициатива в банковата история на страната. Под ръководството на БНБ бяха пряко ангажирани над 900 експерти, включително представители на най-реномираните международни одитни компании.

Заключенията от стрес тестовете на банките у нас са три:

1.Банковата система на страната е стабилна.

2.Капиталовата адекватност на всяка една банка, след прегледа на качеството на нейните активи, остава над минималните регулаторни изисквания.  Изготвени са мерки, които за някои банки предвиждат поддържане на съществуващите капиталови буфери, докато за други са насочени към увеличаване на капиталовите буфери. Изпълнението им започва от понеделник, 15 август 2016 г.

3. Резултатите от прегледа не налагат публична подкрепа на банките с ресурси, финансирани от държавния бюджет.

В събота БНБ ще излезе с подробен доклад как всяка банка се е справила със стрес тестовете.

Владислав Горанов-министър на финансите

Горанов: Не е необходим публичен ресурс за подкрепа на стабилността в банковата система

В изявление на министърана финансите Владислав Горанов казва: „Резултатите показват, че не е необходимо ангажирането на публичен ресурс за подкрепа на стабилността, ликвидността и доверието в нито една банка. Заделеният от правителството фискален буфер, който служеше като потенциална застраховка за запазване на стабилността на банковата система, ще бъде използван за плащания по дългови падежи, с което отпада нуждата от рефинансирането им с нов дълг.“

 

- реклама -