Улеснява се размяната на сезонни работници между България и Грузия

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и грузинския извънреден и пълномощен посланик Тамара Лилуашвили обсъдиха подготовката на административните процедури за прилагането на Спогодбата за регулиране на трудовата миграция между България и Грузия, която беше подписана в Тбилиси на 30 септември, съобщиха от министерството на труда. В разговора участва и заместник-министър Лазар Лазаров, който ръководеше преговорния екип за създаването на документа от българска страна.

Спогодбата ще се се прилага за граждани на България и Грузия с трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на другата страна. Целта на документа е да даде допълнителна възможност за осигуряване на работници за сектори от икономиката, в които има недостиг на работна сила. Със спогодбата ще се регламентира наемането на работници, граждани на една от двете държави за срок от 1 година с възможност за последващо удължаване за общо до 3 години. Урежда се и обменът на сезонни работници между двете страни за период до 9 месеца годишно. Влизането, пребиваването и заетостта на българи в Грузия и на грузински граждани в България ще се регламентират по законодателството на приемащата страна. Наетите работници могат да бъдат придружавани от членове на техните семейства.

Министър Петков и посланик Лилуашвили изразиха желание за приключване на подготовката на административните процедури за прилагане на Спогодбата в кратък срок. Приложението й на практика ще улесни трудовата миграция и ще даде тласък на отличните отношения между нашите държави, каза министър Петков.

По време на разговора бяха обсъдени възможностите за обмен на опит в областта на активната политика по заетостта, програмите за заетост и обучение, както и в областта на закрилата на детето и деинституционализацията на грижите за деца.

- реклама -