Удължиха COVID мерките с още седмица

Удължиха COVID мерките с още седмица. Противоепидемичните мерки в страната остават в сила до 12 октомври. Това става ясно от заповед на Здравното министерство, която влиза в сила от днес (06.10.22 г.).

С документа се въвеждат някои правила,

които ще са в сила една седмица.

Мерките предвиждат задължително носене на предпазни маски в лечебни заведения, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Изключение се допуска за деца до 6-годишна възраст.

Всички хора, които не са от едно семейство/домакинство,

когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора, трябва да спазват физическа дистанция от 1,5 м.

Работодателите и ръководствата във висшите учебни

заведения имат ангажимент да проветряват редовно помещенията и да осигуряват дезинфекция. Не трябва да се допускат на работа

или в университета хора с прояви

на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други).

При възможност и по преценка те ще трябва

да организират и дистанционна форма на работния процес (надомна работа/работа от разстояние) и/или работно време с променливи граници или работа на смени.

В обществените и търговските обекти е задължително да може да се осигури дистанция от метър и половина,

както и да има поставени дезинфектанти на входовете.

Задължително остава и провеждането на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и

възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

Вижте целия текст на заповедта тук:


Мерките, сред които носене на маски и в градския транспорт, и търговски обекти, отпаднаха през лятото заради подобряване на епидемичната обстановка.

Според Плана за справяне с пандемията у нас

обаче се предвижда в редица области в страната да бъдат въведени наново, тъй като те се върнаха в зеления Етап 1. София-град, София област, Перник, Кюстендил, Ловеч, Враца и Сливен.

те се върнаха в зеления Етап 1. София-град, София област, Перник, Кюстендил, Ловеч, Враца и Сливен.

карта области

Ето и какви са задължителните противоепидемични мерки при влизане в Етап 1: 

  • носене на защитна маска за лице в лечебни и здравни заведения, обекти за предоставяне на социални услуги, градски транспорт и в други обекти, в които рискът от заразяване е висок (напр. затвори);
  • спазване на физическа дистанция от минимум 1,5м;
  • хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно проветряване;
  • Работа от разстояние (надомна), при възможност.
  • Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
  • Провеждане на ежедневен филтър в учебните заведения за наличие на ученици с клинични симптоми за COVID-19 и тяхното отстраняване от учебния процес до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.
  • Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

Противоепидемични мерки могат да бъдат

въвеждани както на областно ниво (след предложение на директора на съответното РЗИ до Главния държавен здравен инспектор),

така и на национално ниво

(след предложение на Главния държавен здравен инспектор до министъра на здравеопазването).

Източник: Dariknews.bg

- реклама -
error: Съдържанието е защитено