Хитрино бедствено положение удължаване

Удължиха бедственото положение в Хитрино

Със заповед на областния управител Донка Иванова от днес се удължава срока на бедственото положение на територията на село Хитрино.Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация – Шумен. Мякрата е с оглед продължаващите неотложни аварийно-възстановителни работи в района на бедствието.

Хитрино бедствено положение удължаване

Мерки за справяне с бедствието

За ограничаване на последствията от тежкия инцидент е необходимо да се предприемат следните мерки:

  •  „БУЛМАРКЕТ ДМ“ ООД Русе да предприеме реални действия по транспортиране на дерайлиралите цистерни до кариера „Хитрино“, община Хитрино и да ги обезопаси незабавно чрез азотиране;
  • В срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на издаване на настоящата заповед „БУЛМАРКЕТ ДМ“ ООД Русе да организира транспортирането на всички цистерни до площадка за съответното им третиране извън територията на област Шумен;
  • Да продължат дейностите по осигуряване на храна и напитки за членовете на участващите екипи на терен в района на бедствието;
  • Да продължи събирането на трайни храни, напитки и други продукти от първа необходимост, предоставени или дарени от граждани, търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и/или доброволни формирования в сградата на Областна администрация Шумен;
  • Считано от датата на издаване на настоящата заповед до района на бедствието да се допускат членове на доброволните формирования при специален режим за участие в неотложните аварийно-възстановителни работи.Хитрино бедствено положение удължаване

Ограниченията остават

Предприетите временни ограничения върху правата на гражданите остават в сила. Бедственото положение ще остане в сила до приключване на неотложните аварийно-възстановителни работи в района на Хитрино.

По-рано днес жителите на Хитрино опитаха да блокират главния път Шумен – Силистра, но полицията ги спря. Хората искаха да разберат кога ще могат да се върнат по домовете си и какво е замърсяването на селото, водата и почвата в района.

- реклама -