учители, ученици, текущи оценки, Вълчев, заповед, оценяване, МОН график учебна година изпити

Учителите вече може да поставят и текущи оценки на учениците при дистанционното обучение

При електронното, дистанционно обучение на учениците разпоредбите за текущо оценяване, по смисъла на Наредба номер 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, се прилагат, ако и доколкото, е възможно.

Учителят може да осъществява текущи изпитвания за установяване на постигнатите резултати и по своя преценка да поставя текущи оценки на учениците, включително и в училищната документация.

Това се казва в заповед от днес на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, с която се изменя негова заповед от 31 март за електронното обучение в училищата, започнало от 16 март заради извънредното положение в страната, свързано с коронавируса, предава БТА.

В заповедта на образователния министър се посочва, че срочна оценка за втория учебен срок се формира при отчитане на оценките, поставени при електронното обучение, без да се изисква определеният минимален брой изпитвания по учебен предмет или модул, посочени в член 12 на Наредба номер 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

„Класни и контролни работи и изпити за определяне на срочна и годишна оценка при електронното обучение може да се провеждат само при наличието на технически условия, които гарантират обективното им протичане“, се препоръчва в заповедта на министър Красимир Вълчев.

Тя е до директорите на училищата в страната, които трябва да бъдат информирани за нея от регионалните управления на образованието.

- реклама -