изпити, седми клас, резултати, БЕЛ, математика

Учителите са против повечето отсъствия по семейни причини

Учителите са против повечето отсъствия по семейни причини.

Част от учителите изразиха несъгласието си с предложението на Министерството на образованието и

науката (МОН) учениците да могат да отсъстват от училище до 15 дни в една учебна година с

мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител.

Идеята за промяната беше съобщена още в началото на януари от просветния министър Галин Цоков,

но придоби и нормативна рамка в края на миналата седмица,

след като промените в Наредбата за приобщаващо образование бяха публикувани за обществено обсъждане, което ще продължи до 5 март.

Основната цел на промените е да се облекчат семействата и да се намали административната тежест

на директора на училището, сочат от МОН.

От министерството заявяват, че промяната е предложена след проведен диалог и срещи с всички заинтересовани страни.

Учителският синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) обаче не е съгласен с промените.

„Това е грешно решение, защото ако искаме да говорим за качество на учебния процес и за

постигане на резултати, трябва да направим така, че децата да бъдат повече време в училище.

Много пъти се е случвало ученик сам да напише извинителната си бележка без знанието на неговите родители“,

заяви в понеделник в ефира на БНТ председателят на Синдиката на българските учители КНСБ-Бургас Константин Янков.

В момента учениците имат право да отсъстват от училище до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител и до 7 учебни дни с предварително разрешение на директора на училището въз основа на заявление от родителя.

С промените се дава възможност на родителя самостоятелно да взема решение по отношение на отсъствията на своето дете от училище в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение и др. Предвижда се това да се случва в уведомителен режим чрез класния ръководител, а не в разрешителен от директора, отбелязват от МОН.

- реклама -