Учители искат промяна в учебните програми

Учители искат промяна в учебните програми, показва анкета на Министерството на образованието сред 18 хиляди педагози. Математика и география са сред предметите с най-много теми и понятия, предложени за отпадане или преместване от учителите.

Сред учителите преобладава мнението, че програмите са добре структурирани и работещи, но са необходими повече часове за упражнения.

Предложенията за оптимизиране на учебното съдържание в началните класове са сравнително малко.

Част от учителите смятат, че изучаването на личности и събития от българската история трябва да приключи до Освобождението.

В прогимназиален етап предложенията са свързани най-вече с промени по математика, география и икономика, биология и здравно образование, компютърно моделиране.

Подобна е ситуацията и в първи гимназиален етап.

Всеки втори учител се затруднява да прилага ефективно учебните програми поради липсата на достатъчно учебни помагала и материали.

Около 20 процента от анкетираните смятат, че учебната програма се неглижира за сметка на учебника.

Най-сериозният проблем според учителите, е недостатъчният хорариум часове по техния предмет.

От Образователното министерство напомнят, че работни групи към МОН преглеждат учебните програми по всички общообразователни предмети от 1-ви до 10-и клас. Част от този процес са проучванията на мненията на учители, ученици и родители.

Източник: БНР

- реклама -