трудова заетост

Учители, икономисти и лекари – топпрофесии за бизнеса

Над 123 хиляди кадри с висше образование ще са нужни на бизнеса през следващите 5 г. Най-търсени ще са учители, лекари, медицински сестри и икономисти. Глад за кадри ще има в IT сферата. Това показа проучването на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от работна сила.

(Виж кои ще са най-търсените специалности по области на графиката.)

Най-много ще са свободните места за педагогика – 11 144, като тези кадри ще са нужни във всички области. Нуждата ще е най-осезаема в Пловдив, където са заявени 1542 места. Следват Варна с 892 и Бургас – със 784. В София обаче работодателите са заявили, че в следващите от 3 до 5 г. ще имат нужда само от около 300 педагози.

В здравето общо ще са нужни 18 838 подготвени специалисти

през следващите от 3 до 5 г.

“Това са 15,3% от всички заявени потребности от висшисти”, пресмятат експертите от Агенцията по заетостта.

“Проблемът с липсата на достатъчно кадри ясно се вижда, ако се отчете фактът, че сега много лекари и медицински сестри работят в повече от едно болнично заведение. Не по-различно е положението с персонала, полагащ здравни грижи за хора. Именно последният е и сегментът от системата на здравеопазването, който е най-слаборазвит у нас – грижите за възрастни хора, за деца, за хора с увреждания и болни”, обясняват експертите.

В този сектор най-търсени ще са лекарите – 4843 специалисти. Нуждата от тях ще е най-остра във Варна, Враца и Търговище. В още три области ще има нужда от повече от 1000 подготвени медицински специалисти – Благоевград – 1226, Пазарджик – 1034, и Пловдив – 1030. Нито една позиция не е заявена в Кюстендил, Разград, Сливен и Смолян.

После са “Медицински сестри” – 4300. Всяка трета свободна позиция тук ще е в София. Следват отново Варна и Враца.

- реклама -