Училищна готовност. Какво се очаква да може първокласникът на 15 септември?

Училищна готовност. Какво се очаква да може първокласникът на 15 септември?

Терминът „училищна готовност“ включва в себе си

набор от знания, умения, физическа и психологическа подготвеност, която се очаква от детето, преминавайки от детската градина към следващия образователен и обучителен етап от своето развитие – училището. Тези умения биха помогнали на детето по-лесно да се адаптира към новата среда

и режим и по-добре да се справя с учебния материал.

Много родители мислят, че ако детето им може да смята и чете още преди първи клас, то е напълно подготвено за всичко, което го очаква. Всъщност този тип знания са само малка и далеч не най-важната част от това, което е важно за подготовката за училищния живот.

Училищната готовност е свързана най-вече със

социално-психологическата подготвеност, интелектуално развитие, физическа настройка, с умения като самостоятелност, социално поведение и емоционална зрялост, фина и груба моторика.

Самостоятелност

Докато в детската градина децата са под непрекъснатата опека и помощ на учители и възпитатели, в училище от тях се очаква да се справят напълно самостоятелно с редица рутинни ситуации като ориентация в средата, хранене и хигиена, поддържане на реда в стаята,

умение да пазят личните си вещи и учебни пособия и др.

Режимът в училище предполага детето да има добри умения за концентрация за по-дълго време, включително при външни „дразнители“, да може да изпълнява задачи по инструкции, както и да има сравнително добър ориентир за време и срок.

Училищната програма е интензивна и ритмична.

В процеса на деня децата преминават през много и разнообразни дейности и теми и детето трябва да умее да се адаптира към тази програма и да превключва лесно и бързо към нови задачи.

В тази възраст самостоятелното обслужване е умение, което се очаква да е изградено и утвърдено от детската градина.

Децата на 7 трябва да могат да се хранят

самостоятелно и да познават правилата на масата, да имат изградени хигиенни навици за миене на ръце, дезинфекция и използване на тоалетна.

На 7 се очаква детето да има определено ниво на познаване и изразяване на емоциите, което да му помогне да комуникира и да си сътрудничи добре с останалите, да се справя в конфликтни ситуации, да управлява своите емоции в сложни ситуации. Неслучайно в предучилищна възраст част от разглежданите теми са свързани със социалните норми и

поведение, обноски, традиции, взаимоотношения.

Сред полезните за детето умения са това да разбира смисъла на правилата и тяхното спазване, да умее да изслушва, изчаква и изобщо да се съобразява с останалите, да умее да отстоява мнението си без агресия и да изразява емоциите си по балансиран начин, да може да

разпознава чуждите емоции и да разбира емпатията.

За тези способности се изисква и определено ниво на речева зрялост у детето, натрупан речник и способности за изразяване.

Стартът на училище е много вълнуващо, но и стресово за детето събитие. Нова среда, нови приятели, нови правила.

Ако то не е изградило достатъчна емоционална зрялост

и опитност в комуникацията в общност, това ново ежедневие може да отключи у него различни проявления като нервност, агресия, страх, плач или апатия.

Наблюдавайте настроението на вашия ученик, обсъждайте деня му и особено ситуации, които са го притеснили или развълнували.

Обсъждайте неговото поведение и това на

останалите съученици, говорете и четете книги за реакциите и емоциите, за да продължите да развивате емоционалната зрялост на детето.

Фина и груба моторика, физическо развитие

Общото добро физическо развитие и тонус у детето са много ценни за новите умения и знания, които ще е необходимо да усвои. За интензивното училищно ежедневие се изисква много енергия и концентрация.

Честа трудност при първокласниците е ранното ставане

и свикването с липсата на следбеден сън в училище. Много родители споделят, че смяната на обичайния досега режим се явява голямо предизвикателство за детето в първите месеци и е една от пречките то да се справя и чувства добре. Неслучайно повечето детски градини в предучилищна група вече не задължават децата

да спят следобеден сън, за да помогнат на детето да свикне.

Добра стратегия е да настроите още преди 15 септември режима по начина, по който ще се движи в учебната година, за да има време в аванс вътрешният биологичен часовник на детето да се адаптира. Имайте предвид, че децата в училищна възраст е препоръчително да получават

между 9 и 12 часа сън на денонощие.

Развитието на общата моторика се отнася до координацията на движенията на тялото и пространствената ориентация, баланса, представата за лява и дясна страна и др. На пръв поглед общите физически способности и двигателни умения не звучат толкова свързани с представянето в училище.

Но всъщност фината моторика, толкова важна за много

от дейностите в клас, може да се окаже затруднена, ако детето има проблеми с овладяването на големите мускулни групи и техните функции. Например, грубата моторика влияе директно върху уменията за писане, управлявайки контрола над позицията на тялото, стабилността на

мускулните групи на гърба, раменете и врата.

Фината моторика е свързана с подготовката на ръката за писане. Тя се отнася до финия контрол на движенията, необходим за усвояване на писмеността, както и до координацията око-ръка. Именно към развитието на тези умения са насочени голяма група от занимания в детската градина – например, оцветяване, рисуване,

рязане и лепене, игра с пластилин, следване на контур,

преход през лабиринти, различни творчески задачи.

Езиково развитие

В първи клас детето се очаква да умее да преразказва история или преживяване, построявайки логично подредено изложение и с речник, адекватен за възрастта; да умее да се изразява правилно граматически, да е преодоляло или да подобрява определени артикулационни смущения. Лексикалното богатство в тази възраст е пряко свързано и с натрупани достатъчно познания за

обкръжаващия ни свят, природа, ежедневие, култура и традиции.

Езиковото развитие на 7 е свързано и с овладяването на елементи от звуковия анализ, много важни за подготовката за четене – способност за определяне на първа и последна буква в думата, разделяне на срички, разграничаване на гласни и съгласни звукове, разграничаване на думите в изречението и разпознаване на видовете изречения и др.

Нормално е малкият ученик да среща трудности в някои

от изброените умения, особено в новата среда. Ролята на родителите и на учителите е да наблюдават това развитие и да подкрепят детето в преодоляването на трудностите. Педагозите в училище добре познатават етапите на адаптация на детето и имат богат опит в тези процеси, така че могат да дадат на родителите ценни насоки на какво да обърнат внимание у дома, за да може първокласникът да пристъпва с желание и увереност в класната стая.

Наталия Тодорова е автор на блога The Little Chef, където споделя всичко, което я вълнува, за детско развитие и възпитание, родителство, кулинария.

- реклама -