Учените с добри новини: Възрастните вече ще могат лесно да усвояват чужди езици

Как възрастните могат да се научат по-лесно чужд език или музикален инструмент?

Учените откриха, че ограничаването на аденозин в мозъка позволява слуховото учене при възрастни мишки. Експериментът предлага обещаващи резултати и за хората.

Изучаването на нов език или свиренето на музикален инструмент обикновено започва от ранна детска възраст. Смята се, че капацитетът намалява драматично с възрастта. Изследователите на болница „Св. Джуд“ провеждат важен експеримент с мишки. По този начин доказват, че при ограничаването на ключов химически елемент в мозъка се разширяват възможностите от ефективно ученето на много по-късен етап от развитието.

Изследването показва, че ограничаването на доставката или функцията на аденозин в мозъчната структура, наречена слухов таламус, запазва способността на възрастните мишки да се учат при пасивно излагане на звук.

По същия начин малките деца се учат от звуковия пейзаж на средата.

„Чрез разрушаването на аденозиновото сигнализиране в слуховия таламус ние разширихме слуховото учене до достигане на зряла възраст и далеч извън обичайния критичен период при мишките“, заяви Станислав Захаренко.  Той е член на отдела за развитие на невробиологията в Сейнт Джуд. „Тези резултати предлагат обещаваща стратегия за разширяване на същата възможност при хората, за да се придобият езикови или музикални познания. Вероятно могат да се разработват лекарства, които селективно да блокират аденозиновата активност“.

Звуковият таламус в мозъка е мястото, където звукът се събира и изпраща към слуховата кора за обработка. Заедно с мозъчната кора разчита на невротрансмитера глутамат да комуникира. Известно е, че аденозинът намалява нивата на глутамат.

Изследователите са използвали различни методи, за да покажат, че намаляването на аденозина или блокирането на A1 рецептора на аденозин, което е от съществено значение за функцията на химическия куриер, променя начина, по който възрастните мишки отговарят на звука.

Малките деца усвояват езика просто като слушат казаното. Учените доказват, че когато аденозинът е намален или рецепторът А1 е блокиран, възрастни мишки, пасивно изложени на даден тон, реагират на него седмици по-късно.

Резултатите показват, че възможността за ефективно слухово учене е налице при възрастните мишки и те усвояват правилно информацията. Възможно е разработването на специфични лекарства за подобряване на слуховото обучение при възрастните хора в бъдеще.

- реклама -