Учените дават надежда, че може да се изобрети екологично гориво за самолетите

Въздушното пътуване вреди на климата, но това не е задължително. Подходящите за климата полетни маршрути и възобновяемите реактивни горива биха могли да направят летенето със самолетите по-екологосъобразно. Просто трябва да бъде осъществено.

Увеличаването на глобалния въздушен трафик обикновено се разглежда като климатична катастрофа, като само авиационната индустрия обхваща 5% от парниковите газове, произвеждани годишно. Очаква се търсенето на гориво да се увеличи с 50% до 2030 г., а перспективите за околната среда в индустрията изглеждат крайно неблагоприятни.

Какво ще стане, ако летенето може да бъде въглеродно-неутрално? Малко известен факт е, че е възможно.

Летенето нависоко увеличава затоплянето

Целите на Парижкото споразумение се стремят да ограничат производството на средно едва 2 тона въглероден диоксид годишно през следващите 30 години.

Пътуването между Берлин и Ню Йорк обаче генерира парникови газове в околната среда, равняващи се на около 3 тона CO2. В допълнение на преките емисии на CO2 (1 тон CO2 еквивалент), полетът води до образуването на озон в облаците (2 тона).

Основен проблем при въздушното движение е надморската височина. Въздействието на изгарянето на дизеловите горива върху климата е около три пъти по-високо, когато самолетите са в стратосферата, отколкото когато са на земята.

Възможно ли е екологично летене?

С оптимизираните полетни маршрути отрицателните последици от летенето могат да бъдат намалени и дори „да отидат в обратната посока“, според Стефани Мейлингер от Международния център за устойчиво развитие на университет в Германия.

Най-големият потенциал е в това да се предотврати създаването на облаци. „Пътищата за кондензация и мъглявите облаци се формират от ледени кристали при определени метеорологични условия“, обясни тя. Оптимизираните полети ще ги избягват и по този начин ще се ограничи образуването на облаци.

Освен това тези облаци могат да имат или затоплящо, или охлаждащо въздействие върху климата.

„Ако слънчевата радиация се отразява обратно в космоса от тези облаци, ще последва охлаждащ ефект“, каза тя. „Но ако радиацията на топлина от Земята се възпрепятства от облаците, климатът ще се нагрява още повече.“ Всичко това зависи от маршрута на самолета. „С нашите текущи маршрути имаме общ ефект на затопляне“, посочи експертката.

На оценка са представени полетите на Lufthansa, за да открие възможността за проектиране на екологосъобразни маршрути. При идеални обстоятелства те дори трябва да допринасят за опазването на климата. Изследователи разработиха софтуер за полети, които, веднъж комбинирани с данните от прогнозата за времето, могат да избягват райони със затоплящи облаци. Ще бъдат изобразени и районите, където се създават охлаждащи облаци.

Учените симулират полетни маршрути за 40 000 летения на Lufthansa. При опита те успяха да намалят ефектите от затоплянето на климата.

Авиокомпаниите, чиито маршрути са благоприятни за климата, биха имали предимство. Те ще плащат по-малко пари за сертификатите за замърсяване, налагайки допълнителни суми при заобикаляне.

Възобновяемо гориво

„Просто казано, ако можем да избегнем регионите в атмосферата, където така наречените емисии, различни от CO2, имат най-голямо въздействие върху изменението на климата, можем да намалим значително екологичните промени“, обясни Волкер Грей от DLН.

Грей е част от проект на ЕС, който оценява данни от 800 ежедневни трансатлантически полета. Той вярва, че “ е възможно значително намаляване на въздействието на авиацията върху климата при сравнително ниска цена“.

Замяната на горивото, произведено от изкопаеми горива, с повече възобновяеми източници, е основна стъпка по пътя към устойчивото въздушно пътуване.

Производството на реактивно гориво от биомаса – или дори от вятърна и слънчева електроенергия – е широко развито, тествано и напълно осъществимо. Производството на това реактивно гориво на бреговете на слънчевите и ветровитите страни е „икономически изгодно“, каза Норман Герхард от Института Фраунхофер за вятърна енергия и енергийни системи.

Въпреки това той се съмнява, че произведените количества ще са в достатъчна степен за текущото търсене.

Да платим цената на климата

Едно предложение предполага, че до 2020 г. всички авиокомпании ще трябва да плащат около 10 долара на тон въглеродни емисии. До 2030 година следва да нарасне до 80 долара на тон.

Друг важен инструмент за осигуряване на по-голяма защита на климата е намаляването на вредните за околната среда субсидии.

Според данните, предоставени от Федералната агенция по околна среда на Германия, държавата субсидира въздушните полети до 12 милиарда евро годишно – главно чрез освобождаване на цените на билетите от данък и гориво от енергийни данъци. UBA препоръчва на правителството да премахне тези ползи. Това също така ще изравни условията за други, по-благоприятни за климата видове транспорт, като например автобуси, автомобили и влакове.

Ако тези субсидии бяха по-ниски и вместо това се намалиха данъците върху доходите, всеки работник в Германия щеше да разполага с повече от 270 евро, за да се прибере вкъщи всяка година.

Основният съвет, който експертите предлагат, гласи: „Възползвайте се от алтернативите на летенето: различни видове транспорт, ваканция по-близо до дома или използване на видеоконферентна връзка за бизнес срещи, вместо пътуване със самолет“.

- реклама -