насекоми

Учени заподозряха Пентагона в разработка на биологично оръжие

Става дума за забранен метод, който позволява селскостопански култури да бъдат заразени с вируси.

Международен екип от учени е стигнал до заключението, че една от изследователските програми на Министерството на отбраната на САЩ, която предлага разпространението на вируси чрез насекоми, много прилича на опит за разработване на нов тип биологично оръжие. Това се посочва в статия, публикувана в четвъртък на интернет-страницата на списание Science.

Става дума за програма от 2016г., наречена Insect Allies (може да се преведе като „Насекоми-съюзници „) на правителствената агенция към Пентагона, която се занимава с развитието на нови технологии в американската армия (DARPA).

Както е обяснено на сайта на DARPA, изследователите разработват метод за инфектиране на културите с вируси, които предават някои полезни гени и увеличават устойчивостта на растенията. Разпространението на тези вируси ще става с помощта на насекоми, които са техни приносители. Програмата, според DARPA, има за цел да засили продоволствената сигурност на САЩ и да защити селското стопанство от различни заплахи като суши, болести и използването на биологични оръжия от други държави.

По данни в медиите за програмата са отпуснати около 45 млн. долара. Тя е проектирана за около четири години и трябва да бъде завършена с демонстрация на разработката в оранжерия.

Ново биологично оръжие?

Авторите на статията в Science, публикувана под заглавието „Селскостопански изследвания или нова система за биологично оръжие?“ са специалисти от Университета в Монпелие (Франция), Института за еволюционна биология „Макс Планк“ (Германия) и Фрайбургския университет (Германия). „Според нас, в контекста на заявените цели на програмата на DARPA, знанията, които могат да бъдат получени в нейните рамки, изглеждат много ограничени по отношение на развитието на селското стопанство в САЩ или на реагирането на спешни ситуации“, се констатира в публикацията.

„Освен това, не е проведена дискусия за сериозните практически и регулаторни пречки за използването на предполагаемите ползи в селскостопанската област“, казват учените. „В резултат тази програма може да бъде широко възприемана като опит за създаване на биологични агенти и тяхното разпространение с цел причиняването на вреда. Ако това е вярно, това е нарушение на Конвенцията за забрана на биологичните и токсични оръжия. „

Въпросите на учените

Изследователите, по-специално, се чудят защо вирусите трябва да се разпространяват от насекоми. Учените насочват вниманието към факта, че подобно въздействие може да бъде постигнато чрез конвенционалното пръскане на растения, включително и от въздуха. Те посочват, че в случай на извънредни ситуации, за които се твърди, че програмата е проектирана, ще бъде много трудно бързо да се осигури масовото размножаване на насекоми. Авторите на статията призовават специалистите на DARPA да обяснят защо е нужно да се използват насекоми и заявят, че в противен случай администрацията може да бъде заподозряна в разработването на биологично оръжие.

Изследователите подчертават, че независимо от това дали DARPA действително се ръководи от целите, които заявява, незначителни промени в програмата на Insect Allies ще позволят тя да се използва за създаване на „нов клас биологично оръжие“. Според тях, ако други държави направят подобни разработки и се придържат към същия подход, правовият режим, „който допринесе за това в по-голямата част на света повече от 60 години да не се използват разрушителни биологични оръжия, да бъде сериозно подкопан“.

В Пентагона и спорят, и се съгласяват

Уебсайтът на DARPA публикува отговор на публикацията в Science. Ръководителят на програмана Блейк Бекстейн заявява, че „не е съгласен със заключенията“ на изследователите. Той отбелязва, че програмата е разработена, „за да предостави нови възможности за защита на САЩ, и по-специално за способността бързо да се реагира на заплахите за продоволствени доставки „.

В интервю за The Washington Post Бекстейн казва: „Не мисля, че обществото трябва да се притеснява. Не мисля, че международната общност трябва да се тревожи.“ В същото време, както отбелязва вестникът, той признава, че редица технологии, разработени като част от програмата, могат да имат „двойна цел“ и да се използват както за целите на отбраната, така и за атаки.

„Мисля, че всеки път, когато се разработва нова технология с революционно значение, има потенциала тя да бъде използвана с двойно предназначение. Но ние не го правим. Фокусираме се върху положителните цели“, уверява изследователят.

- реклама -