България

Турция, Русия и Китай са основните търговски партньори на България

През периода януари – септември 2017 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 15 % в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 13 042.9 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония и САЩ, които формират 52.0% от износа за трети страни, съобщиха от НСИ.

През септември 2017 г. износът на България за трети страни нараства с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 349.2 млрд. лева.

През периода януари – септември 2017 г. при износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2016 г. е отбелязан в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (51.4%) и „Разнообразни готови продукти” (29.6%). Спад се наблюдава в секторите „Храни и живи животни” (8.2%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (7.0%).

Вносът на България от трети страни през периода януари – септември 2017 г. се увеличава с 25.0% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 15 552.1 млн. лева.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През септември 2017 г. вносът на България от трети страни нараства с 12.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 619.3 млрд. лeвa.

При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – септември 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (59.9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (42.6%). Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – септември 2017 г. е отрицателно и е в размер на 2 509.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1 744.8 млн. лева.

През периода януари – септември 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 38 598.2 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 12.3%. През септември 2017 г. общият износ възлиза на 4 502.9 млрд. лв. и нараства с 8.0% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари – септември 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 42 833.2 млн. лв. (по цени CIF), или с 15.8% повече спрямо същия период на 2016 година. През септември 2017 г. общият внос се увеличава с 12.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 707.0 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през периода януари – септември 2017 г. и е на стойност 4 235.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари – септември 2017 г. също е отрицателно и е в размер на 2 157.4 млн. лева.

През септември 2017 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно и е на стойност 204.1 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото е положително и е в размер на 33.4 млн. лева.

- реклама -