Цвета Караянчева избори ЦИК БСП ГЕРБ писмо Нинова възнаграждения депутати

Цвета Караянчева към Корнелия Нинова: По правилник взимате пари и без да работите

Въпреки нареждането на Корнелия Нинова 16 депутати от БСП са взели пътни, а 19 – дневни командировъчни.

Това каза председателят на Народното събрание Цвета Караянчева във връзка с отсъствието на депутатите от БСП.

„Всеки народен представител има право да заявява дали иска да ползва командировъчни или дневни. Няма как да огранича това тяхно право, което им е дадено по правилник. Всеки народен представител има право на законодателна инициатива и ако иска някой от групата „БСП за България“ да направи законодателна инициатива е добре дошъл в Народното събрание“, заяви Караянчева.

По думите й това, че депутатите от БСП не посещават Народното събрание е проблем на парламентарната група на БСП. „Оказва се, че въпреки нареждането и желанието на г-жа Нинова да не се получават пари от Народното събрание на 18 и 19 нейните народни представители – 16 са взели пътни, 19 са взели дневни командировъчни“, обясни Караянчева.

По-рано днес председателят на парламента  отговори на  лидера на БСП Корнелия Нинова по повод заявеното от нея, че депутатите от левицата се отказват от всички възнаграждения.

Това става ясно от публикация в официалния профил във Фейсбук на Цвета Караянчева, в която тя предоставя своя отговор до лидера на БСП.

„Във връзка с Ваше писмо № АД 952-00-11 от 21.02.2019 г. г. Ви информирам следното: Право на всеки народен представител е да прецени дали да отчита разходи по чл. 10 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – Приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), да използва служебни автомобили или да ползва командировъчни средства при пътуване в чужбина. В случай, че такива разходи не се реализират и предявяват от народните представители, те съответно няма да бъдат изплащани.

Съгласно чл. 73 от Конституцията на Република България организацията и дейността на Народното събрание се осъществява въз основа на Конституцията и на правилник, приет от него. Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) може да бъде изменян не само по предложение на председателя на Народното събрание, а и по искане на народен представител“, пише в писмото си Цвета Караянчева.

Тя посочва, че по отношение на възнагражденията на народните представители правилата на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се прилагат стриктно.

„Удръжките от възнагражденията за неоправдани отсъствия са уредени изчерпателно в чл. 13 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание. Приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Извън хипотезата на цитираната норма възнагражденията на народните представители са законово дължими и ще бъдат начислявани при спазване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“, пише председателят на парламента.

„Народните представители се осигуряват за всички осигурителни случаи и от начислените им възнаграждения се правят удръжки за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и удръжките по чл. 13 ПОДНС. Начинът на получаване на възнагражденията – в брой или по банков път, както и разпореждането с тях е личен избор на всеки народен представител.

Всеки народен представител може да заяви в писмена форма в дирекция „Парламентарен бюджет и финанси“ , отдел „Заплати“, начина на получаване на възнаграждението по банков път и да посочи съответната банкова сметка. Заявлението е по образец – Приложение № 13 към План за документооборота на счетоводните документи в Народното събрание. В случай, че липсва заявление за получаване по банков път, възнаграждението се плаща в брой, в касата на Народното събрание. При неполучаването му същото се депонира“, завършва писмото си Цвета Караянчева.

- реклама -