гласува

ЦИК: Учениците и студентите могат да гласуват в населеното място където учат

Всички ученици и студенти – редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес. Това съобщиха от пресцентъра на Централната избирателна комисия.

Гласуването става с лична карта, бележник или студентска книжка

Те трябва да бъдат надлежно заверени от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година или семестър.

За да гласуват, учащите се ще трябва да попълнят и декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място..

В случай, че студентите редовно обучение не разполагат със заверена книжка, те могат да гласуват в изборите с удостоверителен документ, издаден от учебното заведение в което учат.

Лицата се дописват в избирателния списък под чертата и се допускат да гласуват, като в удостоверителния документ се отбелязва датата на гласуването, номерът на секцията и се вписва „гласувал“, след което документът се подписва от председателя и секретаря и се подпечатва с печата на СИК. Копие от документа се прилага към избирателния списък, а оригиналът се връща на лицето, за да послужи при произвеждане на евентуален нов (втори) избор.

- реклама -