ЦИК стартира обществената поръчка за машините за вота

Централната избирателна комисия стартира обществената поръчка за машините за вота на 2-и октомври. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 6 800 000 лева без ДДС. 

ЦИК Ще изпрати покани до „Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В“. и „Сиела Норма“ АДза участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.

Обществената поръчка е с предмет:

„Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., за частичните избори за кметове на 9 октомври 2022 г. и на 23 октомври 2022 г., съгласно техническата спецификация и условията на договора“. Параметрите включват:

  • Инсталиране на демоверсия на електронна бюлетина на до 500 специализирани устройства за електронно машинно гласуване, параметризиране на бюлетините, конфигуриране и настройване на до 11 100 машини, както и дейности, представляващи логистично осигуряване, техническо обслужване и транспортирането им в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
  • Параметризиране на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на до 15 машини за гласуване на частичните избори за кметове на 9 октомври и 23 октомври, както и дейности, представляващи логистично осигуряване, техническо обслужване и транспортирането им в страната за местния вот.

„Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В“. е автор на софтуера и производител на закупените от Централната избирателна комисия СУЕМГ, които ще се използват на изборите.

„Сиела Норма“ АД е доставило по договори от миналата година 11 200 машини и е осъществило логистичното осигуряване и техническото  обслужване.

- реклама -