машинно гласуване устройства, "Сиела Норма" АД

ЦИК: „Сиела Норма“ АД ще осигури устройствата за машинното гласуване

„Сиела Норма“ АД е класирана на първо място в обществената поръчка за наемане на устройствата за машинно гласуване.

Това става ясно от Решение на ЦИК от днес.

Поръчката е за наемане на 3000 специализирани устройства, софтуер и всички логистични дейности, свързани с осигуряването на машинното гласуване.

Другите двама участници в процедурата са отстранени.

„ЛЕКС.БГ“ ЕАД е отпаднала, тъй като е представила оферта, в която Ценовото предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Третият участник от„Български машини за гласуване“ ЕООД отпада, защото е представил оферта, която не отговаря на техническата спецификация на конкурса.

 

- реклама -