ЦИК с телефони за жалби и сигнали във връзка с гласуването

Телефони за връзка с Централната избирателна комисия в изборния ден, както следва:

За подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването в страната:

0885 926 505

0885 613 507

За подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването извън страната:

0885 683 406

0885 619 904

- реклама -