ЦИК, избори кандидати частични избори жалби сигнали балотажи

ЦИК окончателно: 21 кандидати за Дондуков 2

Окончателната бройка на кандидатските листи е 21. Седем, издигнати от политически партии, 4 от коалиции и 10 от инициативни комитети. Това каза говорителят на ЦИК Александър Андреев.

Частични избори

На 6 ноември ще има и частични избори в три места – район Младост София и в две кметства – едното в община Девин, другото в община Шумен. „Към момента общо са подадени 22 жалби срещу решения на ЦИК. Това са жалби срещу принципни решения на ЦИК за назначаване на РИК. Последните жалби, които постъпиха са във връзка с нашите решения, които бяха приети за медийните пакети. Там са общо 3 жалби. Те са от Асоциацията на регионалните радиа и Асоциацията на печатните издания”, каза Андреев.

Жалби и сигнали

25 жалби и сигнали са постъпили във връзка с проверката, извършени от избиратели в списъците в подкрепа на партии, коалиции и инициативни комитети. „Голяма част от тях са свързани с невъзможността или затруднения да се проверят избирателите в ЦИК”, обясни Андреев.

5 от жалбите и сигналите съдържат данни, че личните данни на избиратели са били използвани в списъците, те са препратени на Комисията за защита на личните данни.

Срокът за подаване на заявленията за гласуване извън страната е до 11 октомври

На 11 октомври изтича срокът, в който българите, които желаят да упражнят своето право на глас могат да подават заявления за гласуване в секции извън страната. До тази дата ще се приемат заявления за гласуване извън страната. Това обяви още Александър Андреев.

В този срок общностите на българските граждани, които живеят в чужбина биха могли да направят мотивирано предложение за разкриване на секция в определено място. Тези, които не са успели да подадат заявление, ще могат да гласуват в разкрити вече секции извън страната.

Към момента приблизително 16 300 заявления са подадени чрез страницата на ЦИК. Най-много са за Великобритания – около 3 900, в Германия 2 100, около 1 800 в Турция, в САЩ са около 1250 и Испания – 1050.

Общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава не трябва да надвишава 35.

- реклама -