Вреда от цигарите

Цигарите продължават да поскъпват, вижте с колко

Продължава поскъпването на цигарите. Само за последния месец те са поскъпнали с 1,5%, което за кутия, струваща средно 5 лева, е увеличение с около 7 стотинки. Прогнозата за тютюневите изделия е да продължават да поскъпват заради въведените по-високи акцизни ставки, които влязоха в сила от началото на март, става ясно от месечния обзор на Министрество на финансите.

Цените на неенергийните промишлени стоки се повишиха средно с 1%, след като тези на облекло и обувки нараснаха с 5% в началото на пролетно-летния сезон. От друга страна, за трети пореден месец енергийните стоки поевтиняха – с 1,3%, основно по линия на по-ниските цени на моторните горива. При цените на храните бе регистрирано минимално повишение от 0,1%.

 

През първото тримесечие на 2023 г. средната работна заплата се повиши номинално със 17,3% на годишна база. Този темп бе близък до отчетения през последното тримесечие на 2022 г.Най-съществено нарастване на заплатите беше отчетено в производство и разпределение на електроенергия (26,9%), транспорт (25,2%) и строителство (20,5%). В условията на забавяне на темпа на инфлация, реалният растеж на доходите от труд се ускори до 3,4% на годишна база. Последният беше в съответствие с по-благоприятните оценки на потребителите за настоящото и очакваното им финансово състояние.

Месечната инфлация според ХИПЦ през април бе 0.5%, като сезонните фактори имаха водещо влияние за ценовата динамика през месеца. Цените на услугите се повишиха с 1,2% спрямо март и имаха най-голям принос за нарастването на общия индекс. Във връзка с Великденските празници билетите за международни полети поскъпнаха с почти 54%, а услугите по настаняване – с 2,4%.

Данните от Наблюдението на работната сила показаха, че възстановяването на пазара на труда, наблюдавано през 2022 г., продължава с добри темпове и през първите три месеца на 2023 г. Заетите (15-64 г.) отбелязаха годишен ръст от 1,7%, а коефициентът на заетост бе 70,4%.

- реклама -