Центърът за градска мобилност с меморандум за сътрудничество с Комисията за защита от дискриминация

Центърът за градска мобилност сключи меморандум за сътрудничество с Комисията за защита от дискриминация. Документът беше подписан от доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, и Никола Рогачев, председател на съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД. Чрез този меморандум страните изразяват желанието си за сътрудничество и съвместни дейности в областта на защита и насърчаване на правата на човека, антидискриминацията и превенцията, насърчаването на равенството и равните възможности.
На събитието, на което двете страни обсъдиха бъдещи съвместни дейности бяха още Румяна Милова, зам.-председател на съвета на директорите и Димитър Дилчев, изпълнителен директор на ЦГМ. Както и членовете на Комисията – Баки Хюсеинов, Златина Дукова, Сабрие Сапунджиева, и главният секретар Надежда Йонкова. ЦГМ изрази увереност, че в лицето на КЗД срещат партньор, който ще бъде и техен коректив в перспектива за дейности, свързани с повишаване качеството на услугите им спрямо столичани.
- реклама -