Holding house keys on house shaped keychain in front of a new home

Цените на общинските жилища скачат (От кога и с колко?)

Цените на общинските жилища в столицата, които наемателите им искат да купят, ще бъдат актуализирани.

Получените от продажбата

средства ще се използват за ремонт и облагородяване на социалната и техническата инфраструктура в съответните райони.

Докладът за изменение и допълнение

в Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столичната община вече е внесен.

Той е входиран в Столичния

общински съвет от зам.-кмета по финанси Дончо Барбалов и от общински съветници от различните политически групи.

Общинските съвети по закон могат

да определят цената на жилищата, независимо от пазарните нива, но с условие тя да не е по-ниска от данъчната им оценка. Общинските жилища често се продават на цени под пазарните, но в момента тази разлика е драстична.

При последната промяна на Наредбата

за цените на общинските имоти през 2013 г. базовата стойност на квадратен метър площ, общинско жилище, е определена на 680 лв. за монолитно строителство и 485 лв. – за панелно.

В годините след това пазарът

на недвижими имоти в София отбеляза значителен ръст не само като обем сделки, а и като цена на квадратен метър. По данни на НСИ, към третото тримесечие на 2021 г. индексът на оскъпяване на жилищата в столицата е 73,9% спрямо 2015 година. Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, купени от домакинствата.

Предлаганите в доклада за

общинските имоти цени на квадратен метър застроена площ са съобразени с този процент на оскъпяване, но отново запазват своя преференциален характер. С актуализацията на цените на общинските имоти ще бъде преодоляна драстичната разлика с пазарните нива.

Освен видът строителство,

за определяне на цената на всеки имот имат значение зоната, в която се намира, изложението, етажът, наличието на складови помещения и други предимства или недостатъци на жилището.

- реклама -