Цената на банкомата: Колко пестим с новите сметки?

Цената на банкомата: Колко пестим с новите сметки? Подарък от властта: С евтините банкови сметки пестим по 5 лева.

Последно – без месечна такса за обслужване на шумно рекламираните от властта „евтини банкови сметки“ или платежна сметка за основни операции /ПСОО/. Освен това, без пари от нея ще може да се тегли до три пъти в месеца, обаче само от банкомат на банката,

издател на дебитната карта.

Така по първа точка ползвателите ще могат да спестят между 2.20 и 2.60 лева на месец, в зависимост от тарифата на конкретната банка, респективно – 26 и 31 лева годишно. А по втора точка се икономисват под два лева. Така, „подаръкът“ от банките и държавата възлиза в най-добрия случай на 5 лева на месец. Безплатни

ще са и до три превода на месец.

Това са последните промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, внесен от Министерски съвет в Народното събрание вчера. Припомняме, че „евтините банкови сметки“ са предназначени само за хора, които имат постъпления единствено от заплати, пенсии, стипендии или социални помощи. Те бяха въведени официално на 1 септември с мотив уязвимите клиенти също да

имат улеснен достъп до парите си.

Идеята за евтините банкови сметки се роди покрай изменения в Кодекса на труда и Закона за ограничаване на плащанията в брой и задължението за всички работодатели с над 100 служители да изплащат заплатите само по банков път.

Банките, чрез своята организация

Асоциация на банките в България, предложиха от тях да се възползват само ограничен кръг от хора, като тези на минимална заплата.

Изненадващо обаче

този критерий отпадна и откриването на такава сметка стана възможно за всички работещи, пенсионери и учащи, които нямат странични доходи, а само от заплата, пенсия,

стипендия или социални плащания.

Новото в последния документ е, че всеки клиент може да притежава повече от една сметка, различна от ПСОО.

И досега обаче банките не отчитат

засилен интерес към откриването на тези сметки. Една от причините е, че ако се случи това, титулярът

трябва да уведоми сам

органите, които му превеждат пари – работодателят, НОИ за пенсиите и болничните или съответния ВУЗ за стипендиите.

- реклама -