Цацаров разпореди проверка на председателя на КПКОНПИ Пламен Георгиев, на жената на Лозан Панов и на сина на шефа на следствието

Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди на Върховна касационна прокуратура извършване на проверки за придобити недвижими имоти от Пламен Георгиев – Председател на КПКОНПИ. Проверката е на база медийни публикации. Георгиев е придобил имотите от сина на Борислав Сарафов – директор на Националната следствена служба и от съпругата на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд.

Проверката, разпоредена от Цацаров, е по реда на Закона за съдебната власт.

Прокуратурата възлага на ТД на НАП – София извършване на данъчни проверки на физическото лице Пламен Димитров – Председател на КПКОНПИ и на неговата съпруга. Тя трябва да определи задълженията им по ЗДДФЛ във връзка със съответствия между декларираните и/или получени доходи от лицата и имущественото им състояние в периода 2013 г. – 2018 г.

Прокуратурата изисква нотариалния акт за жилището, придобито от Пламен Димитров и съпругата му, описано в публикациите и копие от нотариалното дело за тази сделка.

Разследващите ще изискат от банката – ипотекарен кредитор, цялата информация по кредитирането на покупко – продажбата.

Сарафов прокуратура спецакция Миню

НАП – София ще проверява и сина на шефа на следствието Борислав Сарафов.

Твърденията са, че синът на директора на НСлС е придобил през 2018 г. и 2019 г. недвижими имоти на значителна стойност, без ясен произход на средствата за закупуването им. А директорът на НСлС Борислав Сарафов не е обявил притежаването на такива суми в декларациите си пред Инспектората към ВСС.

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет ще проверява шефа на ВКС Лозан Панов.

Прокуратурата ще изпрати до ВСС материалите, касаещи придобиване на недвижим имот от търговско дружество с едноличен собственик на капитала съпругата на председателя на ВКС. Също и постъпил сигнал с твърдения за конфликт на интереси на председателя на ВКС Лозан Панов.

НАП – София ще прави данъчна проверка около придобиването и ползването на имот от „Ганева 2000“ ЕООД. В рамките на данъчната проверка се разпорежда да се установи произхода на средствата за закупуване на имота, начина на ползването му, както и спазването на данъчното законодателство във връзка с тази сделка.

- реклама -