Църквата почита най-великия пророк в историята

Църквата почита най-великия пророк в историята. На 4 септември всяка година църквата чества паметта на най-великия сред старозаветните пророци – Мойсей.

Той живял през XVI век пр. Хр. в Египет,

където евреите били в многовековно робство. Бог го избрал за водач на народа и през безброй изпитания Моисей успял да изведе сънародниците си на свобода.

Многократно Бог му се откривал и разговарял с него, но пророкът никога не успял да Го види, само чувал гласа Му. Въпреки това заради общуването си с Всевишния,

Моисей е наречен боговидец.

Той получил и предал на народа десетте Божии заповеди – основата на почитта към Бога и любовта към хората. Тези заповеди имали за цел да запазят народа в почит към истинския Бог, далече от езически вярвания и обичаи, и така да го приготвят да приеме идващия Спасител – Христос.

Моисей сложил и началото на религиозния живот на евреите, но не се удостоил да влезе в Обетованата земя, накъдето 40 години водел народа си.

Той се смята за автор на първите

пет книги на Библията. Животът му е описан във втората книга – Изход, но се споменава многократно и в други книги на Свещеното Писание. Иисус Христос често го давал за пример на евреите, а при преображението Си на планината Тавор бил видян да разговаря с двамата старозаветни пророци Моисей и Илия.

- реклама -