Цачева

Цачева ще участва в заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи

Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще вземе участие в неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешен ред“ в столицата на Естония – Талин.

Една от приоритетните теми на обсъжданията на министрите на правосъдието е за обезпечаването и конфискацията на активи като важен елемент в борбата срещу финансирането на тероризма.

Дебатът ще се фокусира върху формата на предложението за законодателен акт на Европейския съюз, уреждащ материята – регламент или директива.

Друга тема в обсъжданията е свързана с регламентирането на продажбата на потребителски стоки онлайн и офлайн.

България ще подкрепи въвеждането на един режим за продажба на стоки и свързаните с тях гаранции, който да е приложим и за онлайн, и за офлайн продажбите.

По време на работния обяд ще бъде обсъдено развитието на електронното правосъдие – приоритет в утвърдената програма на Триото Естония-България-Австрия.

- реклама -