Цачева проверява кой е взел бонуси в Агенцията по вписванията, ще налага наказания

Цачева, Агенция по вписванията бонуси служители търговски регистър
Разпоредих проверка за бонусите на служителите в Агенцията по вписванията и при нарушение ще бъда безкомпромисна.

Това заяви министърът на правосъдието Цецка Цачева

Наредбата за заплатите за служителите в държавната администрация е в сила от 2012 г., каза Цачева по повод съобщения за получени бонуси в Агенцията по вписванията.

„Съгласно тази наредба всеки един ръководител на административна структура определя нарочни вътрешни правила, като в тях се дава възможност за изплащане на така наречените бонуси, които са резултат от няколко неща. Преди всичко става въпрос за икономии в определения бюджет на всяка една административна структура, които в масовия случай се натрупват от болнични листове на служители, които през съответния период са били в платен отпуск по болест, както и целта на тези средства е да стимулира съответните представители на администрацията за полагане на максимални усилия в изпълнение на служебните си задължения“, обясни Цачева.

Директорът на Агенцията по вписванията е разяснила на Цачева, че са спазени стриктно вътрешните правила.