Трябва ни желязна финансова дисциплина преди да въведем еврото

Служебното правителство обяви намерението си да подаде молба за влизане на България в еврозоната.

Според договора от Маастрихт, за да се влезе в еврозоната, съответната държава трябва да покрие четири критерия. Преди това задължително престоява минимум 2 г. в т.нар. чакалня – ИРМ- 2.

Задължителните критерии са:

Ценова стабилност, изразяваща се в годишен темп на инфлацията, не по-висок от 1,5%.

Стабилност на държавните финанси, доказана с поддържане на дефицит по консолидирания държавен бюджет под 3% от БВП.

Съотношение между държавния дълг и БВП да бъде не повече от 60%.

Стабилност на националната валута, измерена чрез валутен курс в нормалните зони за отклонение, предвидени в ИРМ-2.

 

- реклама -