Тристранката реши: Увеличават минималната работна заплата на 710 лв. (Вижте от кога)

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 5 678 270,1 хил. лв., което представлява увеличение с 560 210,7 хил. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Това стана ясно след заседанието на НСТС, съобщиха от правителствената пресслужба.

Националният съвет за тристранно сътрудничество, който заседава днес, не постигна единодушна подкрепа по проектите на бюджетните закони.

Работодатели и синдикати имат забележки или изцяло не подкрепят част от предложените текстове.

Позициите относно проекта на Закон за държавния бюджет за 2022 г. са следните:

Българската стопанска камара (БСК) има резерви. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепя, Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) подкрепя с бележки, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) не подкрепя.

КНСБ оценява позитивно усилията на правителството в ключови сектори, като изразява категорично несъгласие с политиката по доходите и в данъчната система. 

Като подкрепя определени, заложени в проекта, политики, КТ „Подкрепа“ изразява редица препоръки за по-устойчив Бюджет 2022.

По бюджета на здравната каса:

АИКБ и ССИ подкрепят, БТПП и КРИБ принципно подкрепят, но с бележки; БСК, КНСБ и КТ „Подкрепа“ се въздържат от подкрепа.

По проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване:

КТ „Подкрепа“ и ССИ подкрепят с бележки, БТПП принципно подкрепя – също с бележки; БСК и КНСБ – се въздържат от цялостна подкрепа, АИКБ и КРИБ не подкрепят.

Законопроектът за държавния бюджет беше представен от вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев. Акцентите:

– Увеличение на размера на минималната работна заплата от 650 на 710 лв., считано от 1 април 2022 г.

-Увеличение на заплатите на педагогическите специалисти до 125% от средната работна заплата за страната.

– 90,0 млн. лв.  за повишаване ефективността на семейните помощи за деца. За целта от 1 април 2022 г. се предвижда увеличаване на доходния критерий от 410 лв. на 510 лв. – за получаване на пълния размер на помощта и от 410,01 лв. до 510 лв. на 510,01 лв. до 610 лв., включително – за получаване на 80 на сто от пълния размер на помощта, както и за увеличаване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование;

– 852,0 млн. лв. за изплащане на добавки към пенсиите на пенсионерите за първите шест месеца на 2022 г. във връзка с преодоляване на последиците от COVID-19.

– 267,2 млн. лв. за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19;

– 352,0 млн. лв. за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19;- 131,8 млн. лв. – за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19;

– 101,2 млн. лв. за осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове на учениците от I до XII клас, лични предпазни средства, медицински изделия и дезинфектанти; 

– 118,5 млн. лв. за подкрепа на медицинския персонал, който работи в условията на огромно напрежение  при извънредна епидемична обстановка чрез изплащане на месечна добавка към възнагражденията на изпълнителите на болнична медицинска помощ чрез бюджета на НЗОК за шест месеца;

– 3,8 млн. лв. за ускорено изграждане на Национална здравно-информационна система и развитие на дистанционни здравни услуги чрез въвеждане на електронно здравно досие и задължителна електронна бяла рецепта;

– 20,0 млн. лв. за изграждане на Национална педиатрична болница;

– 100,0 млн. лв. за изплащане на еднократна сума в размер на 75 лв. към пенсиите за стимулиране на ваксинирането сред  пенсионерите.

– 315,0 млн. лв. за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната с цел да се стимулира навлизането на млади и квалифицирани педагози в системата;

– За инфраструктура общият предвиден размер на капиталовите инвестиции в бюджета е 8,2 млрд. лв.

– В икономическата политика се предвиждат 410 млн. лв. за продължаване на мярката 60/40 за подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта за шест месеца. 

– По отношение на данъчната политика пред 2022 г. ще се запазят съществуващите данъчни ставки, като ще се премахне данъкът върху лихвите за физическите лица. Ще се предостави възможност за използване на ваучерите за храна и за погасяване на сметки за ползвани за битови нужди електрическа енергия и вода, като стойността им се увеличи от 80 на 200 лв..

– В разходите за енергетика са предвидени 481 млн. лв. за програми за компенсиране на разходите на електроразпределителните и електропреносни дружества и за небитовите крайни потребители.  450 млн. лв. са заложени за компенсиране на високите цени на електроенергията и природния газ за небитовите потребители за първото тримесечие на 2022 г.

– В областта на отбраната са предвидени разходи в размер на 1,73% от БВП за 2022 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. бе представен от социалния министър Георги Гьоков. С проекта се предвижда от 1 април максималният осигурителен доход за всички осигурени лица да се увеличи от 3 000 лв. на 3 400 лв.

Повишава се и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 650 лв. на 710 лв., както и за земеделските стопани и тютюнопроизводители  от 420 лв. на 710 лв.

Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. бе представен от здравната министърка Асена Сербезова. Разходите ще са в размер от 5,6 млрд. лв.

- реклама -