Трима от четирима българи против отпадането на надбавките за трудов стаж

75.8% от българите не одобряват премахването на надбавките за трудов стаж.

Това показват данните от проучване на Агенция АФИС, свързано с предложения за промени в Кодекса на труда. Една от тях предвижда премахване на надбавките за трудов стаж. Само един от десетима я одобряват. Останалите 14% нямат мнение.

Сред „работодатели и арендатори“ одобрението на промяната се среща 3 и половина пъти по-често от обичайното (35% вместо 10%). Разпределението на гласовте по възраст показва, че младите работници (18-29 г.) не възприемат надбавките на по-опитните си колеги като дискриминация. Съотношението „одобрение – неодобрение“ също е доминиращо негативно (11% към 59%).

Против идеята за трудов договор за работа „на повикване“.

55% от пълнолетните българи не одобряват сключването на трудови договори, при които работникът е длъжен да се явява на работа „на повикване“. И съответно да му се заплаща само за отработените часове. Привържениците на това нововъведение в Кодекса на труда са 28%.

Негативни нагласи и към двойно увеличение на часовете извънреден труд.

54% не одобряват предложението за двойно увеличение на разрешените часове за извънреден труд – от 30 на 60 часа месечно, а 27% го одобряват. Останалите нямат мнение. По този въпрос е налице инверсия при „предприемачи, арендатори“ (60% са за, 31% против). Сред хората с доход на член на семейството от най-високата категория – над 1000 лв. месечно, 46% „за“, 41% „против“.

- реклама -