Тревожни новини за парите за втора пенсия! Удари ли ги кризата?

Тревожни новини за парите за втора пенсия! Удари ли ги кризата? Намаляват събраните в партидите пари на хората, които се осигуряват задължително в универсалните пенсионни фондове. Кризата по световните пазари се вихри и нанася удар и върху парите ни за втора пенсия.

Намаляват събраните в партидите пари

на хората, които се осигуряват задължително в универсалните пенсионни фондове. Данните на Комисията за финансов надзор показват, че за последните две години само един фонд има положителна доходност от инвестираните средства. Всички останали имат отрицателна доходност, която варира от -1,17% до -4,70% за периода от 31 март 2021 г. до 31 март 2023 г., пише pariteni.bg.

Всички фондове имат доходност над

минималната, определена от комисията, която е в размер на минус 5,99% за предходния 24-месечен период, уточняват от КФН.

За последния двугодишен период УПФ „ДСК-Родина“ отчита доходност в размер на -4,70%, УПФ „Доверие“  е с -3,71% УПФ „ОББ“ с -3,33%, УПФ „Съгласие“ с -2,99%, УПФ „Топлина“ с -3,19%, УПФ Бъдеще“ с -2,58%,

„ЗУПФ Алианц България“ с -2,43%, УПФ „ПОИ“ с -1,17%.

Единственият фонд с положителна доходност от 0,7% е УПФ „ЦКБ-Сила“, показват данните на КФН към края на март тази година.

КФН

Подобна е и ситуацията при професионалните пенсионни фондове, където се осигуряват задължително за ранно пенсиониране работещите при условията на първа и втора категория труд, където положителна доходност отчитат два фонда – ППФ „Съгласие“ – 1,91% доходност и ППФ „ЦКБ-Сила“ с 0,92%.

Най-ниска доходност отчита ППФ „ДСК-Родина“ – минус 4,43%.

При доброволните пенсионни фондове, където по желание хората се осигуряват за допълнителна пенсия, средната доходност е -1,09%. Тук положителна доходност имат три фонда – ДПФ „Съгласие“ със 7,02%, ДПФ „ЦКС-Сила“ с 2,82% и ДПФ „ПОИ“ с 0,50%.

Най-ниска доходност отчита ДПФ „ДСК-Родина“ – минус 3,75% и ДПФ „Доверие“ – минус 3,35%.

- реклама -