„Тренд“: Българите най-благодарни на семейството, учителите и лекарите

Българите най-благодарни на семейството, учителите и лекарите. Три четвърти от българите познават хора, които биха им помогнали в труден момент, без да искат нищо в замяна. Едва 15% не познават такива хора.

Това показват данните от специално

национално представително проучване на Изследователския център „Тренд“ по поръчка на „24 часа“ специално за 21-ото издание на инициативата „Достойните българи“.

През годините тя показа, че доброто не е еднократен акт и в България има

– и е важно да има – общност на достойните хора

и те се разпознават. Подкрепата и човещината са заразни, имат силно влияние на общностите и на цялото ни общество. И така

променят средата в България,

дават смисъл, надежда и цел.

На кого са благодарни българите? Най-много – 91%, благодарят на родителите, роднините и семейството си.

Почти поравно – 34% и 32%,

изпитват признателност към учители и лекари. Хората, които са благодарни на съседи, са 30%, а на колеги – 28%. 18% искат да кажат „Благодаря!“ на непознати, които са им помогнали в труден момент, а 6% посочват

конкретно групата на доброволците.

Кои са достойните наши съвременници в представата на българите днес? За 80% това са обикновени българи, помагали на другите безкористно. Лекарите са съсловието, което всеки втори сочи като достойни, а учителите – всеки трети.

За 23% достойни българи са спортистите, 20% ги откриват сред творци и хора на изкуството. Едва 8% са на мнение, че в съвремието ни няма достойни хора.

Привличат ли историите за българи,

направили  нещо добро, в медиите и социалните мрежи интереса на хората? 60% отговарят, че се интересуват от такива истории, два пъти по-малко – 29%, са безразлични към подобно съдържание.

Близо 3/4 – 71%, от анкетираните са категорични, че трябва да се дава гласност на това, което правят хората с големи сърца, защото примерът е заразителен. Едва 19% подозират зад

тези истории излишна показност.

На въпрос за това чия е отговорността да възпитава поколенията какво е добро и зло, най-много – 91%, посочват ролята на родителите и семейството, а 71% – училището. Всеки трети вижда отговорност на медиите в тази посока, а 30% смятат, че и социалните мрежи имат важна функция.

Евелина Славкова от агенция „Тренд“ коментира резултатите от допитването като данни, даващи надежда.

„Данните от проучването за инициативата

„Достойните българи“ ни показват, че обществото ни има очи да вижда доброто и оценява много положително доброто да бъде разпространявано. Особено впечатление правят данните, че 80% са на мнение, че достойните наши съвременници са обикновените хора, които помагат на другите безкористно.

Дори само тези данни представляват

интересен поглед върху социалните нагласи и ценностите в едно общество. „Обикновени хора“ и „безкористно“ са ключовите думи, които подчертават високата стойност, която се отдава на алтруизма и безкористната помощ в българското общество и това може само да ни радва.

Такава стойностна система може да

способства за по-здрави и по-стабилни общностни връзки.  Адмирации към инициативата на „24 часа“, която дава възможност чрез нея да се отразява широко важната за всяко общество социална норма за подкрепа и солидарност.“

- реклама -