топла вода април сметки КЕВР Топлофикация - София проверка лицензии пренос на топлинна енергия топла вода

„Топлофикация София“ изпраща 2 сметки за април

Клиентите на “Топлофикация София” ще получат по две сметки за месец април, тъй като цената на топлинната енергия беше променена по решение на КЕВР от 7 април 2017 г., съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Тогава „Топлофикация“ извърши извънреден отчет на общите топломери във всички абонатни станции и фактурира отчетената енергия по старата цена – 64,52 лева за мегаватчас без ДДС. Компанията извърши втори отчет на общите топломери към 00.00 часа на 1 май 2017 г. и консумираната енергия през периода 7-30 април е фактурирана по новата цена – 79,20 лева за мегаватчас без ДДС.

Предвид издаването на две последователни фактури, клиентите, които не са успели да платят първата фактура (за периода 1-6 април) имат отбелязана тази сума като просрочие във втората фактура (за периода 7-30 април). От дружеството напомнят, че върху прогнозните месечни сметки не се начислява лихва за забавяне. Клиентите, които са на реален месечен отчет, имат срок за безлихвено плащане и на двете фактури до 30 май.

Според данните на Изчислителния център на “Топлофикация София” потреблението на топлинна енергия в столицата през април 2017 г. е било по-високо в сравнение със същия месец на предходната година. Причината е по-студеното време и по-късното приключване на отоплителния сезон, след като се наложи повторно включване на отоплението в София.

Столичани са консумирали през април 2017 г. 206 732 МВтч, докато през същия месец на предходната година потреблението е било 123 981 МВтч. По информация на НИМХ към БАН средномесечната температура през април 2017 г. е + 10,8 С ̊. За сравнение през април 2016 г. средно месечната температура е била + 14 С ̊.

Априлските сметки за парно и топла вода вече са на разположение на клиентите на Интернет страницата на дружеството и в центровете за обслужване на клиенти.

Потребителите имат възможност да направят проверка в интернет, като за тази цел от 1 юни 2017 г. ще могат да използват единствено код на платеца. Този код е посочен във всички месечни съобщения заедно с абонатния номер. Кодът на платеца беше въведен през 2016 г. с цел по-надеждна защита на данните в сметките.

- реклама -