Топлофикация София, БЕХ, дълг, Булгаргаз

„Топлофикация София” поиска 100% да бъдат възстановени разходите за природен газ

“Топлофикация София” иска 100% възстановяване на разходите за природен газ, става ясно от съобщение на КЕВР.

Дружеството е изготвило и три прогнозни сценария за месечните плащания и динамиката на дълга към „Булгаргаз“ до края на регулаторния период – юни 2023 г.

Те са на база на прогнозните входящи и изходящи парични потоци при следните основни параметри и допускания:

запазване на цената на топлинната енергия в размер на 137,82 лв./МВч за целия регулаторен период; запазване на премията за ВЕКП в размер на 785,82 лв./МВч за периода;

средна цена на квотите за въглеродни емисии в размер на 91,30 евро/тон; прогнозна борсова цена на електрическата енергия по тримесечия – четвърто тримесечие 2022 г. – 660 лв./МВч, първо тримесечие 2023 г.– 680 лв./МВч, второ тримесечие 2023 г. – 550 лв./МВч. ,

средна цена на природния газ в размер на 247,97 лв./МВч за четвърто тримесечие на 2022 г., 220 лв./МВч за първо тримесечие на 2023 г. и 180 лв./МВч. за второто тримесечие на 2023 г.

Първият сценарий е изготвен на базата да не се получават на компенсации за природен газ.

- реклама -