Топлофикация погна 2000 длъжници

„Топлофикация София“ продължава ударно да завежда дела срещу своите клиенти въпреки ковид пандемията и кризата с огромното поскъпване на газа и парното.

Данни

Това показват данни за заведените искове от Софийския районен съд и за жалбите и сигналите до националния омбудсман Диана Ковачева, Федерацията за защита на потребителите в отговор на запитване на „Телеграф“ и справка от омбудсманите на столичното дружество.

Статистика

8252 дела срещу свои клиенти е завела топлофикацията от 2020 г. насам. Най-много са през 2020 г. – 3422.  През следващата исковете са с 515 по-малко. А само до 30 юни 2022 г. делата са 1923.

Миналата година Българската федерация за защита на потребителите консултирала хората по 280 нови дела, заведени от топлофикация, съобщи за „Телеграф“ нейният председател Емил Георгиев.

Жалби

Над 2000 са постъпилите жалби и сигнали за проблеми с парното. От своя страна граждани са завели 80 дела срещу парното. През 2022 г. са приключени 135 дела на потребители с топлофикационното дружество. 90 от тях са завършили с отхвърляне на част от претендираните от парното суми, а  при 40 съдът е отхвърлил изцяло претенциите на  парното.

Лоша практика

Продължава лошата практика за завеждане на две изпълнителни дела по присъдено от съда вземане, съобщават в последния си годишен анализ обществените посредници (омбудсманите) на парното. Едното изпълнително дело  е за главница и лихви, а второто за присъдени в полза на топлофикационното дружество разноски.

Съдебно

В резултат по дълг, установен с един съдебен акт, който е влязъл в сила, се начисляват 2 пъти държавна такса и юрисконсултско възнаграждение по изпълнителните дела. Има и практика тези две изпълнителни дела да бъдат завеждани при различни ЧСИ (частни съдебни изпълнители). Считаме, че подобна практика трябва да бъде преустановена, категорични са омбудсманите на дружеството, които са назначени с решение на СОС.

Жалби

Най-много оплаквания на  граждани са свързани с невъзможността да разберат реалното си потребление, след като са им фактурирани суми за сградна инсталация, надвишаващи реалното им потребление, обясни Емил Георгиев.

При близо половината от случаите гражданите се жалват, че са им начислявани  суми за сградна инсталация над 60 лева, без да имат каквото и да е реално потребление и са с демонтирани радиатори.

Рекордьор

Жалбите срещу топлофикационните дружества през 2022 г. са на трето място след ВиК и електроснабдяване, съобщиха от институцията на омбудсмана Диана Ковачева за „Телеграф“. Голяма част от тях са постъпили в писмена форма и са вписани в регистъра на жалбите и сигналите при омбудсмана. Друга част са жалбите по телефона.

В някои случаи потребители на парно искат спешно да запознаят експерт с трудна ситуация, в която са попаднали, но не са срещнали разбиране от обслужващите ги фирми.

Повреда на помпи надува сметки

През лятото на 2022 г. от различни райони на София постъпват жалби от граждани за влошено качество на топлата вода. Налага се продължително източване на водата, докато се затопли, което натоварва сметките им.

Във всеки от случаите районните техници посещават абонатните станции и установяват повреди на циркулационните помпи за битово горещо водоснабдяване.

В топлофикацията обаче няма такива помпи и се налага да се чака доставка. Това продължава седмици наред.

За проблема с дефектиращите циркулационни помпи в абонатните станции съобщават в последния си годишен анализ и обществените посредници на „Топлофикация София“, видя „Телеграф“.

Омбудсманът Диана Ковачева поставя проблема на вниманието на Комисията за енергийно и водно регулиране. КЕВР следи за спазването на лицензионните задължения на енергийните дружества. След сигнала, за броени дни циркулационните помпи са заменени с нови и качеството на топлата вода е възстановено.

Клиент пропищя заради нов уред

По предписание на топлинния счетоводител един от електронните радиаторни разпределители в жилището на клиентка на топлофикация е заменен с нов. Уредът работи през целия отоплителен сезон, но при  годишното отчитане топлинният счетоводител установява, че този уред е неизправен. Заради това е начислено високо служебно потребление на топлинната енергия от съответния радиатор.

Семейството получава неочаквано висока изравнителна фактура за отоплителния сезон 2021-2022 г. Иска разяснения от топлинния счетоводител, но ги получава чак след 31 август, когато е крайният срок за рекламации.

След намеса на омбудсмана Диана Ковачева топлинният счетоводител прави проверка по случая и потвърждава, че през целия отчетен период уредът на радиатора е бил в гаранционния си срок и обитателите на жилището нямат никаква вина за установената техническа неизправност. Рекламацията е призната за основателна и изравнителната сметка на семейството е преизчислена и значително намалена, обясниха от офиса на Диана Ковачева.

- реклама -