„Топлофикация – Перник“: Ние не сме причината за повишението на серния диоксид

След водната криза перничани днес осъмнаха със серен диоксид във въздуха – два пъти над нормата. Експертите съобщиха за четири поредни превишения на стойностите. В Перник бяха предупредени по възможност да не излизат, да носят маски, да не пускат децата навън.

Днес футболното игрище в спортното училище „Олимпиец“ в Перник остана празно. Заради замърсяването със серен диоксид директорът на училището е разпоредил да не се спортува на открито, предава БНТ.

Валери Стоилов, директор на спортно училище „Олимпиец“, Перник, съобщи, че не е приятна ситуацията, „но не мисля, че е чак толкова тревожна, за да се създава паника. Перник достатъчно изпати напоследък“.

Освен с воден режим рано сутринта Перник осъмна с въздух, замърсен със серен диоксид. Превишенията са регистрирани тази сутрин между 05:00 и 08:00 часа, като най-високата средночасова стойност е регистрирана в 7:00 – 999,13 микрограма на кубичен метър.

Като причина за високите концентрации на серен диоксид от РИОСВ посочиха безветрието и гъстата мъгла, повишеното потребление на твърдо гориво и работата на ТЕЦ „Република“.

От Регионалната екоинспекция са проверили какво гориво използва ТЕЦ „Република“. През септември екоинспекцията откри, че в ТЕЦ-а употребяват неразрешен вид гориво – биомаса. Тогава изпълнителният директор на дружеството Любомир Спасов заяви, че не са нарушили законовите изисквания. При сегашната проверка е установено, че се използват разрешени горива, а емисиите които се изпускат в атмосферния въздух по показател серен диоксиод са в нормите.

„Въпреки това е дадено предписание на дружеството да намали мощностите на работещите котли към настоящия момент – парогенератор 4 и 5 до технологичения минимум, както и да премине на нискосернисти въглища. Те нямат превишение, но въпреки всичко трябва да преминат към този вид гориво с цел разсейване на емисиите на серен диоксид в населеното място“, каза Аделина Стоянова, директор Дирекция „Контрол и превантивна дейност“, РИОСВ Перник.

„Беше излишно това нещо да го правим, защото не ние сме причината за повишението на серните двуокиси тази сутрин в града. Ние намалихме нашите мощности на котлите с около 10 процента, а на генераторите с около 20. Това е максимумът, който можем да постигнем без да изключим централата“, съобщи пък Любомир Спасов, изп. директор на „Топлофикация – Перник“.

Хората с медицински маски на лицата днес в Перник бяха честа гледка. Паника обаче не се усещаше.

По информация на регионалната екоинспекция в Перник последното замърсяване със серен диоксид е било през 2011 година.

- реклама -