Емил Димитров, пестициди, съхранение, Яворово
Снимка: БГНЕС

Тонове опасни пестициди се съхраняват при абсурдни условия в Яворово

Тонове опасни пестициди са оставени в складове в старозагорското село Яворово, като единият дори няма покрив.

Дъждът тече върху тях и всичко отива в почвата, каза екоминистърът Емил Димитров, който след разпореждане на Върховна административна прокуратура, отиде на място да провери нерегламентирано съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита.

Снимка: БГНЕС

 

Двата склада са оценени като едни от най-рисковите у нас със стари пестициди, намиращи се в землището на село Яворово, община Чирпан.

Снимка: БГНЕС

Обектите са част от започналата поредица проверки, разпоредени със заповед на министър Димитров на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и Басейновите дирекции на складовете за съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.

Снимка: БГНЕС

Разпореждането на министъра е те да бъдат оценени в зависимост от потенциалния риск от замърсяване на повърхностните, подземните води и почвите и да бъде осигурено безопасното съхранение на препаратите до окончателното им обезвреждане.

В доклад до ВАП от МОСВ се сочи, че по данни към момента, обекти със загробени пестициди са установени на територията на 7 РИОСВ, като най-много са на територията на РИОСВ – Плевен.

Въз основа на извършена експертна оценка за по-висок риск от засягане на човешкото здраве и околна среда, са посочени 17 обекта, където приоритетно ще се извършат действия по изгребване, преопаковане, транспортиране до съответна площадка, съхранение, а след това и транспортиране за обезвреждане от лицензирана инсталация в друга държава-членка на ЕС.

- реклама -