Тон пилешко с неизвестен произход иззеха от цех за преработка на месо

1 тон месо без документи за произход откриха служители на икономическа полиция Пловдив. Месото е иззето от цех в село Караджово.

На 27 май при проверка в цех за преработка на месо в с. Караджово, обл. Пловдив служители от отдел „Иономическа полиция“ Пловдив при съвместна проверка с контролните органи – Областната дирекция по безопасност на храните и Инспекцията по труда, установили, че в обекта, стопанисван от старозагорска фирма, се съхранява месо без документи за произход.

Проверяващите от ОДБХ-Пловдив са констатирали липса на удостоверение за регистрация по Закона за храните и открили, че съхраняваното в работното помещение охладено пилешко месо е без здравно-индентификационни документи,които да доказват произхода и годността му за консумация.

Контролните органи са съставили констативен протокол, акт за възбрана, протокол за отговорно пазене и разпореждане за унищожаване на откритото месо. Случаят е докладван на дежурен прокурор при Районна прокуратура Асеновград.

- реклама -