Тези пенсии също са по-големи (С колко?)

Тези пенсии също са по-големи. След като пенсиите, отпуснати до края на миналата година бяха увеличени с 10 процента от първи юли, вече са по-високи и наследствените пенсии.

След увеличението от месец юли с 10%

на основните размери на трудовите пенсии, отпуснати до края на миналата година, нарастват и наследствените пенсии. Това е така, тъй като личната на починалия също се увеличава с 10%. Това разясни Любомира Язаджиева – директор на Дирекция „Пенсии“ в

Националния осигурителен институт:

„Законодателят предвиди, че се увеличава с 10 на сто личната трудова пенсия на починалото лице, от която се определят след това наследствените пенсии. И към наследствената така образувана пенсия на всеки наследник се включва сумата от 60 лева и, съответно,

ако е била изплащана на този наследник

компенсаторна индивидуална разлика, и тя се включва в размера на наследствената пенсия“.

Към размерите на наследствените пенсии, отпуснати в периода 1 януари – 30 юни тази година, за всеки наследник се добавят и изплащаните ковид добавки от 60 лева.

Още по темата:

- реклама -