Гълъбово

ТЕЦ Марица Изток обгази със серен диоксид Гълъбово

Превишаване на алармения праг на серния диоксид е отчела този следобед автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в Гълъбово.

3 обгазявания за 3 часа

Първото превишение е било в 12 часа и е било 2, 27 пъти над пределно допустимата концентрация. Час по-късно отново има обгазяване – 2,35 пъти над нормата. При последното измерване в 14 часа серия диоксид е бил 1,77 пъти над допустимото.

РИОСВ – Стара Загора е разпоредила на Община Гълъбово да информира населението, че не трябва да напуска жилищните сгради и работните помещения. Прозорците трябва да се затварят и да се избягват дейности на открито до понижаване на концентрациите на замърсителя.

Виновникът е ТЕЦ Марица Изток 1

Регионалната инспекция по околната среда е издала предписание на ТЕЦ “Марица изток“ да увеличи степента на сероочистване и да намали мощностите на четирите топлоелектрически централи в комплекса, които са източник на емисиите на серен диоксид.

Останалите пунктове за контрол на въздуха в област Стара Загора не са регистрирали превишения на средночасовите норми по контролираните показатели. РИОСВ–Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира гражданите на Гълъбово при настъпване на промени.

- реклама -