ТЕЦ "Брикел" мярка, отменена, спиране

ТЕЦ „Брикел“ очаквали глоба, а не затваряне заради употребата на биомаса

„Днес, 09.09.2019 г., в ТЕЦ „Брикел“ ни бе наложена принудителна административна мярка от РИОСВ-Стара Загора за спиране експлоатацията на инсталацията. В мотивите си РИОСВ Стара Загора посочват, че са открили неизпълнение на условията, постановени в нашето разрешително“, съобщават в своя позиция от ТЕЦ „Брикел“.

Ето позицията на ръководството на ТЕЦ „Брикел“ във връзка с принудителното му затваряне, след проверка, която започна в няколко ТЕЦ-а по разпореждане на главния прокурор.

Никога не сме пречили на контролните органи да проверяват нашата дейност и да констатират дали работим в съответствие със закона или не.

В рамките на последните две години броят на проверките, които са ни извършени е три цифрено число. Лабораториите към Изпълнителната агенция по околна среда са идвали в централата многократно, като последните измервания са направени в рамките на август месец в присъствие на контролните органи.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Смятаме, че от гледна точка на спазване на екологичните изисквания сме едно от най-проверяваните предприятия в страната. Искаме дебело да подчертаем, че при всяко едно измерване на лаборатория не са констатирани превишения на допустимите стойности, включително и на последните две извършени през август месец, заявяват от ТЕЦ-а.

В този момент смятаме, че сме попаднали в предизборната кампания на определена политическа група, която иска да покаже, че може да размаха пръст на друга политическа група, използвайки нас. Смятаме, че е проява на лошо разбиране от политиците ни на това, какво представлява демокрацията, след като правят кампанията си по такъв начин.

Обвинени сме в това, че изплозваме биомаса като част от нашето гориво. Да, ние не отричаме това. Не отричаме, че сме оползотворявали биомаса, но също така искаме да кажем, че това ние сме докладвали всеки месец, както на РИОСВ – Стара Загора, така и на МОСВ. За такъв тип нарушение следва да бъдат предприети мерки от типа административна санкция/глоба и на дружеството да бъде направено предписание да се прекратят тези дейности. При не спазване от оператора , то тогава трябва да бъде наложена принудителна мярка. Брикел не е получавал такъв тип предписание, завършва позицията на ТЕЦ-а.

- реклама -