Тренд, ваксини, нагласи, СЗО, ваксини,

Тестват турска ваксина срещу COVID на доброволци

Започнали са клинични проучвания на турска ваксина срещу COVID. В Анкара е разкрит Център за клинични проучвания на ваксинни проекти срещу Ковид-19 и мутациите на вируса. Центърът се помещава в най-големия обществен болничен комплекс на столицата – Анкарската градска болница. Това съобщи доцент д-р Афшин Емре Кайъпмаз от специализирания Научен съвет за борба срещу коронавируса.

„Дейностите по създаване и тестване на ваксинни проекти в Турция е важен етап от здравната политика на страната от гледна точка на ваксинирането на турските граждани за справяне с пандемията, а също така и за подпомагане с ваксини на нуждаещите се и в затруднено положение страни“, заяви ученият.

В центъра ще се осъществяват всички фази по тестването на ваксинните проекти, а също и на медикаменти срещу коронавируса – както на местни, така и на чуждестранни проекти.

Според учения по капацитета и оборудването, което е над европейските и световните стандарти, клиничният център е най-голямото по рода си заведение в страната и в региона. Той подчерта, че е удостоен с международен сертификат.

Изключително внимание се отделя на контрола и на изолацията. Доцент д-р Бедиа Динч, която отговаря за лабораторните дейности, посочи, че работят на специален контролен режим. „Тук сме 14 души и всеки подлежи на специална изолация, т.е има право да влиза само в определено помещение. Например в стая, където се намира биологичен продукт, т.е. ваксината, само фармацевтът има право да влиза. Или в стаята, където се намират биологичните продукти от ваксинирането на доброволците, право на влизане имаме само аз и техническият отговорник“, разказа тя.

В центъра се извършва регистрацията на доброволците за изпитанията на ваксините и проследяването на въздействието на вакснините.

В близките дни предстои в центъра да започнат изпитанията на Фаза-1 на проекта за ваксина срещу Ковид-19 от инактивен тип, която е разработена от екип вачело с професор д-р Осман Ерганиш от Университета Селчук. „Очакваме, че изпитанията на ваксината на екипа ще бъдат успешни и ако е така, в следващите месеци може да очакваме, че ще бъде от голяма полза за справяне с пандемията“, заключи ученият от Съвета за борба срещу коронавируса.

Желаещите да станат доброволци по изпитанията на ваксинните проекти заявяват това на интернет страницата на центъра. Към момента над 1000 души са заявили желание да бъдат доброволци.

След това се селектират според установените критерии, главните от които са да бъдат на възраст между 18-55 г, да не пушат, да не са преболедували от Ковид-19, без значение на пола.
Утвърдените за доброволци се подлагат на редица контролни медицински изследвания.

- реклама -