Тесла: без ваучери за храна заради липсата на бюджет

Служители ще останат без ваучери за храна, които им дават работодателите, заради липсата на бюджет 2022. Това става ясно от официално съобщение на финансовото министерство.
От там напомнят, че  общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна се утвърждава със закона за държавния бюджет за съответната година. Министърът на финансите със заповед определя за всяка календарна година индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна. Както и общ брой на индивидуалните квоти, определен като съотношение между размера на общата годишна квота и размера на индивидуалната.

Към настоящия момент няма влязъл в сила закон за държавния бюджет за 2022 г. Заради това не е утвърдена обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна. Съответно не е определена индивидуална квота и общ брой на индивидуалните квоти за 2022 г. На практика в момента липсва нормативно основание за разглеждане на заявления, посочват от МФ.
Внасянето на бюджет 2022 г. беше отложено за края на януари. Това пък означава, че в оптимистичния вариант ще бъде приет в края на февруари или през март.
В Народното събрание е внесен Законопроект за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за бюджета за 2021 г.

МФ уточнява, че има готовност за своевременно определяне на индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна.  При съобразяване на окончателните текстове в закона.
Във връзка с това, заявления за получаване на първа индивидуална квота за 2022 г. следва да се подават едва след приемане на нормативно основание.

Индивидуалните квоти се предоставят в последователността на постъпване на заявленията до изчерпване на общия брой квоти. По този начин всички оператори на ваучери за храна ще бъдат поставени в равностойно положение при приемането на закона.

Източник: pariteni.bg

- реклама -