Теменужка Петкова енергетика арбитраж мини Бобов дол, мина Бабино американски газ доставки САЩ холандска фирма

Министър Теменужка Петкова: ЕРП-тата са готови за зимата

Електроразпределителните дружества имат готовност за есенно-зимния период. Това заяви пред журналисти министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Трите електроразпределителни дружества вече са проверени.

„Резултатите от тази проверка показват, че трите електроразпределителни дружества и Електроенергийният системен оператор са предприели необходимите действия и имат готовност за посрещане не есенно-зимния сезон. Българските граждани трябва да бъдат спокойни. Това, което зависи от нас, като действия, ние сме го предприели, остава и природата да бъде по-благосклонна“.

Предприети са действия за минимизиране на риска от падане на дървета и късане на електропроводи.

Енергийният министър посочи, че предстои да подадем апликационната форма и да кандидатстваме за финансиране на предпроектното проучване на газовия хъб „Балкан“.

„Има развитие, на тази инвеститорска конференция, която беше проведена във Варна, за първи път беше представена концепцията за изграждане на газоразпределителния център „Балкан“. Тази концепция беше представена и от нашите партньори от Европейската комисия. Ние, съвместно с Главна дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия, разработваме този проект, както по отношение на неговите технически параметри, така и по отношение на финансовите параметри, съответно – и регулаторната рамка, в която този проект ще работи. На самата конференция имаше вече заявен интерес, имаше поставени въпроси. Очакваме и по нататъшно развитие, сега предстои до средата на месец ноември да подадем апликационната форма и да кандидатстваме за осигуряване на финансиране за предпроектното проучване. Подготвили сме тази апликационна форма“, каза министър Петкова.

Тя подчерта, че очаква да бъде получено финансиране, което ще даде възможност проектът да се разработи, както от техническа, така и от финансова гледна точка.

Електроенергийният системен оператор е инвестирал близо 10 млн. лв. в сигурността на електропреносната мрежа на България, Според министър Петкова през последните две години ЕСО ЕАД е получил одобрение за отпускане на 120 млн. лв. от Европейската комисия за изграждане на нови съоръжения и реконструкция на съществуващата мрежа.

- реклама -