Теменужка Петкова газов проект

Теменужка Петкова: Започва изпълнение на проекта за газов хъб „Балкан“ – Видео

На 21 декември ще бъде открита обществената поръчка за реализация на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура на българо-сръбската граница.

Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова в отговор на народния представител от ПГ на ГЕРБ Валентин Николов за приетите изменения и допълнения в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г..

„От страна на „Булгартрансгаз“ се подготвя проектна документация за обществена поръчка във връзка с доставка на необходимите материали, оборудване, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект разширение на газопреносната инфраструктура паралелно на северния магистрален газопровод до българо-сръбска граница в етап линейна част“, каза още Петкова. Тя поясни, че в рамките на следващата седмица документацията ще бъде изпратена до Агенцията по обществени поръчки за осъществяване на предварителен контрол по законосъобразност. „След приключване на процедурата по контрол дружеството ще обяви обществената поръчка след публикуване на обявление в официален вестник на ЕС и публикуване на решението за откриване на процедурата“, каза още Петкова.


Вчера КЕВР публикува доклад, съдържащ подробно описание на процедурата и насрочи открито заседание за обсъждане на доклада и документацията за провеждане на ангажиращата фаза 3 от процедурата за проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Бургартрансгаз“.

Това открито заседание ще се проведе на 19 декемри 2018 г. Съгласно сроковете се очаква КЕВР да излезе с решение на 21 декември. В тази връзка се предвижда от 21 декември до 31 януари „Булгартрансгаз“ да проведе фаза 3 от процедурата, като паралелно с това на 21 декември 2018 г. възнамеряваме да обявим обществената поръчка за реализация на проекта. Това се прави с цел да можем да реализираме заложените срокове и цели, които сме си поставили, обясни Петкова.
Министърът информира, че създаването на дъщерната компания „Бургартрансгаз“, която ще оперира на енергийната борса е в напреднал етап и предстои да стане факт до края на 2018 г.

- реклама -