Теменужка Петкова глоба БЕХ Булгартрансгаз национална сигурност газов хъб Сърбия

Теменужка Петкова: Обявена е обществената поръчка за доизграждането на газов хъб „Балкан“

„Булгартрансгаз“ обяви обществената поръчка, свързана с избор на изпълнител на тази инфраструктура.

Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова относно мерките от актуализираната енергийна стратегия до 2020 г., които са със срок до 31 декември 2018 г..

„Реализацията и възлагането на обществената поръчка зависи изцяло от третата фаза на пазарния тест. Не трябва да има притеснения, че някои иска да изразходва едни средства, един ресурс. Обществената поръчка е под условие и зависи изцяло от успеха на третата фаза от пазарния тест“, коментира Теменужка Петкова.

„Това е една открита процедура и е максимално публична и прозрачна.Прогнозната стойност на обществената поръчка е 2, 286 млрд. лв. без ДДС“, поясни енергийният министър. Тя обясни, че всичко, което се прави в тази посока е съобразено с европейското и националното законодателство. „Актуализираната енергийна стратегия изтича до 2020 г., но до края на 2018г, имаме конкретни задължения, които трябва да изпълним“, подчерта енергийният министър.

Очакваните общи приходи по проекта за следващите 15 години ще са над 7 млрд. лева, а необходимият нетен приход, който да бъде гарантиран на базата на обвързаните договори за капацитет, за да може „Булгартрансгаз“ да пристъпи към проекта, е 2,676 млрд. лева. Това съобщи изпълнителният директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов.

Общо 5 компании са заявили интерес при първите фази. Сред тях са Газпром и Булгаргаз.

Проектът има два крайни срока на реализация – 31 декември 2019 г. или същата дата на 2020 г. в зависимост от избрания вариант за осъществяване на проекта. По-краткият, който би позволил да дадем изходен капацитет на Сърбия, предполага използването на съществуваща тръба.

 

- реклама -