Петкова, АЕЦ "Белене"

Теменужка Петкова: ЕСО изпълнява 5 проекта за изграждане на 450 км нови електропроводи

ЕСО изпълнява 5 проекта от общ европейски интерес за изграждане на 465 км нови електропроводи, 400 KV и разширяване на 4 подстанции в страната, на обща инвестиционна стойност 490 млн. лв. Това стана ясно от отговор на енергийният министър Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос за проектите на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). За реализацията на проектите, дружеството е привлякло 180 млн. лв. безвъзмездни средства от Европейския механизъм за свързване на Европа и 30 млн. лв. от международен фонд „Козлодуй“.

Към момента са завършени два от проектите за изграждане на вътрешните 400 KV електропроводи между подстанция Марица-Изток и подстанция Бургас и от подстанция Марица-Изток до откритата разпределителна уредба на ТЕЦ „Марица-Изток“ 3 и към момента текат процедури по въвеждането им в експлоатация, посочи енергийният министър.

Изграждането на другите два вътрешни електропровода също са в напреднал етап на изпълнение, като към края на януари-тази година са изпълнени 60% от строително монтажните работи по проекта за изграждане на електропровода между подстанциите Пловдив и Марица-Изток.

В заключителен етап е изграждането на 86-километровия електропровод свързващ подстанциите Варна и Бургас. Финализирани са 95% от строително-монтажните работи по проекта и в средата на 2021 г. се очаква въвеждането му в експлоатация, обясни още Петкова.

Въвеждането в експлоатация на петият проект – междусистемният електропровод 400 KV между подстанцията Марица-Изток и подстанцията Неа Санта в Гърция е планирано за 2022 г. Той е с дължина 122 км на българска територия и 29 км на гръцка. Изграждането на българския участък започна през март 2020 г., като към момента повече от 50% от строително-монтажните работи по електропровода са изпълнени, а съоръженията за присъединяването му в подстанция „Марица-Изток“ са напълно завършени.

Министър Петкова посочи и че в края на 2021 г. се очаква да стартира реално работата и пазарното обединение „В рамките на деня“ на българо-гръцка граница. В сегмент „Ден напред“ се работи активно по три проекта за пазарна интеграция – с Гърция, Румъния и Република Северна Македония.

Проектът за пазарно обединение между България и Гърция се очаква да бъде въведен в реална работа през май месец тази година, проектът с Румъния – през август, а този с Република Северна Македония се очаква да започне да работи най-рано през първото тримесечие на 2022 г.

В отговор на друг депутатски въпрос относно поемането на дълга на „Топлофикация София“ от БЕХ в размер на 109 млн. лв., Петкова посочи, че дългът е изкупен с цел да бъде запазена финансовата стабилност на газовата компания.

Петкова уточни, че ликвидността на „Булгаргаз“ е ключова по отношение гарантирането на сигурността на доставките и изпълняване на неговите лицензионни задължения. „Булгаргаз“ е страна и по един важен договор за България, подписан през 2013 г., на база на който страната ни ще реши въпросите, свързани с диверсификацията на източниците за доставка на природен газ, подчерта още енергийният министър. Практиката по отношение цесиране на вземанията на „Булгаргаз“ от „Топлофикация“ води началото си от 2002 г., каза още Петкова.

Енергийният министър посочи и че правителствата на ГЕРБ са стартирали на проучванията за петрол и природен газ в Черно море.

- реклама -