техническият преглед

Техническият преглед – само с платен данък на колата

Техническият преглед вече ще става само ако е платен данък на колата.

По искане на Сдружението на общините в България преминаването на технически преглед без платен данък на автомобила вече няма да е възможно. По време на техническите прегледи ще се извършва електронна проверка за платен данък на автомобилите. Спира се практиката до сега- чрез представяне на документ от общината.

Електронната проверка ще работи само в общините, които са заявили, че имат пълна готовност да гарантират свързаността и функционалността на системата.

Общините без електронна система

За общините, които нямат готовност, ще  се изисква само представяне на документ за платен данък или, че са освободени от данък. Документът трябва да бъде сканиран. Този документ ще се приема и в случаите когато общината не е подала информация или има срив в системата. Други видове документи няма да бъдат приемани.

Общините имат задължение след плащането на данъка на автомобила това да бъде отбелязано и в системата. Паралелно всяка община трябва да издава и документ за платения данък със залепен стикер на него.

Наредба Н-32

От септември 2014 г. влязоха в сила измененията на Наредба Н-32. В наредбата беше предвидено проверката за платен данък върху превозното средство да става по електронен начин, чрез информационната система на техническите прегледи. За целта общините трябва да осигурят достъп до базите си с данни за платените данъци.

В наредбата беше посочено, че електронната проверка трябва да заработи ефективно само когато съответната община предостави технически съвместим с информационната система достъп до базата с данни за платен данък от съответната община. Очакванията са, че с пълното заработване на системата ще се увеличи събираемостта на дължимия данък върху превозните средства.

- реклама -