кредити

Таван на таксите по кредити слага ЕП

Евродепутатите ще обсъдят на пленарна сесия плановете за насърчаване на използването на възобновяема енергия, както и нови правила за защита на потребителите от поемане на твърде големи дългове, съобщи пресслужбата на Европейския парламент.

Гласуването на новите директиви е насрочено за днес (12 септември).

Новият закон, вече договорен между преговарящите от Парламента и Съвета през декември 2022 г. и потвърден от Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) през май 2023 г.,

изисква правилна оценка на кредитоспособността на потребителя и по-строги правила за рекламата, за да се намалят проблемите при продажбите за свръхзадлъжнели хора.

Законодателството ще обхваща договори за кредит на стойност до 100 000 евро. Новите мерки включват горна граница на таксите, за да се предотвратят злоупотреби и да се гарантира, че на потребителите не могат да бъдат налагани прекомерни лихвени проценти или годишни проценти. Те също така предоставят на потребителите правото да се откажат от договор за кредит без причина в рамките на 14 дни от подписването му.

Парламентът трябва да приеме и ново законодателство за увеличаване на използването на възобновяема енергия в съответствие със Зеления пакт и REPowerEU (плана за намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива – бел. ред.).
Директивата, която вече е неофициално съгласувана със Съвета на ЕС, има за цел да повиши дела на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на енергия в ЕС до 42,5 на сто до 2030 г.

Призивът е държавите членки да се стремят този дял да достигне 45 на сто.

Новият закон освен това ще ускори процеса на одобряване на нови електроцентрали за възобновяема енергия, като например слънчеви и вятърни паркове, както и адаптирането на съществуващи такива.

Максималният срок, в който националните органи трябва да одобрят новите съоръжения за възобновяема енергия, ще бъде 12 месеца, ако са разположени в така наречените зони за възобновяема енергия. Извън тези райони процесът не трябва да надвишава 24 месеца.

Това законодателно преразглеждане е част от пакета „Подготвени за цел 55“, с който се адаптира съществуващото законодателство в областта на климата и енергетиката,

за да се постигне новата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с минимум 55 на сто до 2030 г.

Предложените цели бяха допълнително повишени в рамките на пакета REPowerEU,

насочен към намаляване на зависимостта на Европа от вноса на изкопаеми горива от Русия след инвазията в Украйна.

- реклама -